Кніга Псальмаў, псальм 85

Кіраўніку хору. Сыноў Караха. Псальм. Ты зьявіў ласку, ГОСПАДЗЕ, для зямлі Тваёй, Ты вярнуў палон Якуба. Ты дараваў віну народу Твайго, Ты пакрыў усе грахі іхнія. (Сэлях) Ты стрымаў усю лютасьць Тваю, адвярнуў жар гневу Твайго. Вярні нас, Божа збаўленьня нашага, і супыні абурэньне Тваё на нас. Няўжо вечна будзеш гневацца на нас і гнеў Твой працягнеш з пакаленьня ў пакаленьне? Няўжо не павернешся, каб ажывіць нас, каб народ Твой узрадаваўся ў Табе? Дай нам убачыць, ГОСПАДЗЕ, міласэрнасьць Тваю, і збаўленьне Тваё дай нам! Паслухаю, што кажа Бог ГОСПАД, бо Ён кажа пра супакой для народу Свайго і для багабойных Сваіх, і няхай не зьвяртаюцца яны да глупоты. (Сэлях) Вось, блізка збаўленьне Ягонае для тых, што баяцца Яго, каб слава [Божая] пасялілася на зямлі нашай. Міласэрнасьць і праўда сустрэнуцца, праведнасьць і супакой пацалуюцца. Праўда ўзыйдзе з зямлі, і праведнасьць з неба глядзець будзе. І ГОСПАД дасьць даброцьце, і зямля наша дасьць ураджай свой. Праведнасьць будзе ісьці перад абліччам Яго і будзе стаяць на шляху крокаў Ягоных.