Book of Psalms, псалом 24

Dawidowy. Psalm. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.

Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu?

Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie.

Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.

Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego.

Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały.

Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju.

Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały!

Któż jest tym Królem chwały? To Pan Zastępów: On sam Królem chwały.