Book of Psalms, псалом 99

Pan króluje: drżą narody; zasiada na cherubach: a ziemia się trzęsie.

Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony ponad wszystkie ludy.

Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszliwe: ono jest święte.

Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość. Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne, prawo i sprawiedliwość w Jakubie Ty ustanowiłeś.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego, oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego: On jest święty.

Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia: wzywali Pana, On ich wysłuchiwał.

Przemawiał do nich w słupie obłoku: słyszeli Jego zlecenia i przykazania, które im nadał; Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchiwałeś, byłeś dla nich Bogiem przebaczającym, ale brałeś odwet za ich występki.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego, oddajcie pokłon przed świętą Jego górą: bo Pan, Bóg nasz, jest święty.