Book of Psalms, псалом 100

(Un psalm de laudă.) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pămÓntului!

Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie Ónaintea Lui.

Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne -a făcut, ai Lui sÓntem: noi sÓntem poporul Lui şi turma păşunei Lui.

Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cÓntări Ón curţile Lui! Lăudaţi -L şi binecuvÓntaţi -I Numele.

Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine Ón veci, şi credincioşia Lui din neam Ón neam.