Book of Psalms, глава 149

149. Mezmur

RAB'be övgüler sunun! RAB'be yeni bir ezgi söyleyin, Sadık kullarının toplantısında O'nu ezgilerle övün! İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun, Siyon halkı Kralları'yla coşsun! Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına, Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler! Çünkü RAB halkından hoşlanır, Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler. Bu onurla mutlu olsun sadık kulları, Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında! Ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler, Ellerinde iki ağızlı kılıçla Uluslardan öç alsınlar, Halkları cezalandırsınlar, Krallarını zincire, Soylularını prangaya vursunlar! Yazılan kararı onlara uygulasınlar! Bütün sadık kulları için onurdur bu. RAB'be övgüler sunun!