Первая книга Паралипоменон, глава 8

1 Лет 8Веньямін спарадзіў Бэлу, першынца свайго, другога Ашбэла, трэцяга Ахрая,чацьвёртага Ноху і пятага Рафу.Сыны Бэлы былі: Адар, Гера, Авіюд.Авішуа, Наам, Ахоах.Гера, Шэфуфан і Хурам.І вось сыны Эгуда, якія былі ўзначальнікамі родаў, што жылі ў Гэве і пераселеныя ў Манахат:Нааман, Ахія і Гэра, які перасяліў іх; ён спарадзіў Узу і Ахіхуда.Шэгараім спарадзіў дзяцей у зямлі Маавіцкай пасьля таго, Як адпусьціў ад сябе Хушыму і Баару, жонак сваіх.І спарадзіў ён ад Хадэшы, жонкі сваёй, Ёвава, Цывію, Мэшу, Малхама.Еўца, Шахію і Мірму: вось сыны яго, узначальцы пакаленьняў.Ад Хушымы спарадзіў ён Авітува і Элпаала.Сыны Элпаала: Эвэр, Мішам і Шэмэр, які пабудаваў Она і Лод і залежныя ад яго гарады, -і Бэрыя і Шэма. Яны былі ўзначальнікі пакаленьняў жыхароў Аялона. Яны выгналі жыхароў Гэта.Ахіё, Шашак, Ірэмот.Зэвадыя, Арад, Эдэр,Міхаіл, Ішфа і Ёха - сыны Бэрыі.Зэвадыя, Мэшулам, Хізкій, Хэвэр,Ішмэрай, Ізлія і Ёваў - сыны Элпаала.Якім, Зіхрый, Заўдый,Эльенай, Цылтай, Элііл,Адая, Бэрая і Шымрат, - сыны Шымэя.Ішпан, Эвэр, Элііл,Аўдон, Зіхрый, Ханан,Хананія, Элам, Антотыя,Іфдыя і Фэнуіл - сыны Шашака.Шамшэрай, Шэхарыя, Аталія,Яарэшыя, Элія і Зіхрый, сыны Ерахама.Гэта ўзначальцы пакаленьняў, у родах сваіх галоўныя. Яны жылі ў Ерусаліме.У Гаваоне жылі: Еіл, бацька Гааваніцянін, - імя жонкі ягонай Мааха, -і сын Ягоны, першынец Аўдон, за ім Цур, Кіс, Ваал, Надаў,Гэдор, Ахіё, Зэхэр і Міклот.Міклот спарадзіў Шымэя. І яны каля братоў сваіх жылі ў Ерусаліме, разам з братамі сваімі.Нэр спарадзіў Кіса; Кіс спарадзіў Саўла; Саўл спарадзіў Ёнатана, Мэлхісуя, Авінадава і Эшбаала.Сын Ёнатана Мэрыбаал; Мэрыбаал спарадзіў Міху.Сыны Міхі: Пітон, Мэлэг, Таарэя і Ахаз.Ахаз спарадзіў Ёяду; Ёяда спарадзіў Алэмэта, Азмавэта і Замврыя; Замврый спарадзіў Моцу;Моца спарадзіў Бінэю. Рэфанія, сын ягоны; Элеаса, сын ягоны; Ацэл, сын ягоны.У Ацэла шэсьць сыноў, і вось імёны іх: Азрыкам, Бохру, Ісмаіл, Шэарыя, Авадыя і Ханан; усе яны сыны Ацэла.Сыны Эшэка, брата ягонага: Улам, першынец ягоны, другі Еўш, трэці Эліфэлэт.Сыны Улама былі людзі ваяўнічыя, стралялі з лука, мелі многа сыноў і ўнукаў сто пяцьдзясят. Усе яны ад сыноў Веньяміна.