Другі ліст да Фесаланікійцаў, глава 3

2 Фес 3Дык вось, малецеся за нас, браты, каб слова Гасподняе шырылася і праслаўлялася, як і ў вас,і каб нам пазбыцца падступных і ліхіх людзей; бо не ва ўсіх вера.Але верны Гасподзь, Які ўмацуе вас і аслоніць ад ліхадзея.Мы пэўныя за вас у Госпадзе, што вы выконваеце і будзеце выконваць тое, што мы вам наказваем.А Гасподзь хай скіруе сэрцы вашыя ў любоў Божую і ў цярплівасьць Хрыстовую.А наказваем вам, браты, імем Госпада нашага Ісуса Хрыста, цурацца кожнага брата, які жыве гультаём, а не паводле паданьня, якое прынялі ад нас,бо вы самі ведаеце, як павінны вы пераймаць нас; бо мы не гультаявалі ў вас,ні ў кога ня елі хлеба дарма, а займаліся працай і рабілі ноч і дзень, каб ня стацца цяжарам каму-небудзь з вас,не таму, каб мы ня мелі ўлады, а каб сябе саміх даць вам у прыклад на перайманьне нас.Бо, калі мы былі ў вас, дык наказвалі вам вось што: калі хто ня хоча працаваць, той і ня еж.Але чуем, што некаторыя ў вас жывуць гультаямі, нічога ня робяць, а хітра абыходзяцца;такіх умаўляем і пераконваем Госпадам нашым Ісусам Хрыстом, каб яны, моўчкі працуючы, елі свой хлеб.А вы, браты, ня падайце духам, робячы дабро.Калі ж хто не паслухае слова нашага ў гэтым пасланьні, таго майце на прыкмеце і не вадзецеся зь ім, каб даць яму сораму;але ня лічэце яго за ворага, а стаўце на розум, як брата.А Сам Гасподзь міру няхай дасьць вам мір заўсёды ва ўсім; Гасподзь з усімі вамі!Прывітаньне маёю рукою Паўлаваю, што служыць знакам у кожным пасланьні; пішу я так:мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з усімі вамі. Амін.