Первая книга Моисеева. Бытие, глава 9

Бц 9І дабраславіў Гасподзь Ноя і сыноў ягоных і сказаў ім: пладзецеся і множцеся, і напаўняйце зямлю;хай баяцца і хай трымцяць перад вамі ўся жывёла зямная і ўсе птушкі нябесныя, усё, што рухаецца на зямлі, і ўсе рыбы марскія: у вашыя рукі аддадзены яны;усё, што рухаецца, што жыве, будзе вам на ежу; як зеляніну траўную даю вам усё;толькі плоці з душою яе, з крывёю яе, ня ежце:Я спаганю і вашу кроў, у якой жыцьцё ваша, спаганю яе з усякай жывёлы, спаганю таксама душу чалавека з рукі чалавека, з рукі брата ягонага;хто пралье кроў чалавечую, таго кроў пральецца рукою чалавека: бо чалавек створаны паводле вобраза Божага;а вы пладзецеся і множцеся, і расьсяляйцеся паўсюль па зямлі і множцеся на ёй.І сказаў Бог Ною і сынам ягоным зь ім:вось, Я станаўлю запавет Мой з вамі і з нашчадкамі вашымі пасьля вас,і з усякаю душою жывою, якая з вамі, з птушкамі і з быдлам, і з усімі жывёламі зямнымі, якія ў вас, з усімі, што выйшлі з каўчэга, з усімі жывёламі зямнымі;станаўлю запавет Мой з вамі, што ня будзе болей зьнішчана ніякая плоць водамі патопу, і ня будзе ўжо патопу на спусташэньне зямлі.І сказаў Бог: вось азнака запавету, які Я станаўлю паміж мною і паміж вамі і паміж усякаю душою жывою, якая з вамі, у роды назаўсёды:Я кладу вясёлку Маю ў воблаку, каб яна была азнакаю запавету паміж Мною і паміж зямлёю.І будзе, калі Я навяду воблака на зямлю, дык явіцца вясёлка ў воблаку;і Я ўспомню запавет Мой, які паміж Мною і паміж вамі і паміж усякаю душою жывою ў кожнай плоці; і ня будзе болей вада патопам на вынішчэньне ўсякай плоці.І будзе вясёлка ў воблаку, і Я ўбачу яе, і ўспомню запавет вечны паміж Богам і паміж усякаю душою жывою ў кожнай плоці, якая на зямлі.І сказаў Бог Ною: вось азнака запавету, які Я паставіў паміж Мною і паміж усякаю плоцьцю, якая на зямлі.Сыны Ноя, якія выйшлі з каўчэга, былі: Сім, Хам і Яфэт. А Хам быў бацька Ханаана.Гэтыя трое былі сыны Ноевыя, і ад іх насялілася ўся зямля.Ной пачаў урабляць зямлю і пасадзіў вінаграднік;і выпіў ён віна, і ап'янеў, і ляжаў голы ў намёце сваім.І бачыў Хам, бацька Ханаанаў, сарамату бацькі свайго і, выйшаўшы, расказаў двум братам сваім.А Сім і Яфэт узялі вопратку, і паклаўшы яе на плечы свае, пайшлі адвярнуўшыся і накрылі галізну бацькі свайго; твары іх былі абернуты назад, і яны ня бачылі сараматы бацькі свайго.Ной праспаўся ад віна свайго, і даведаўся, што зрабіў зь ім малодшы сын ягоны,і сказаў: пракляты Ханаан; раб рабоў будзе ён у братоў сваіх.Потым сказаў: дабраславёны Гасподзь Бог Сімаў; а Ханаан будзе рабом яму;хай пашырыць Бог Яфэта, і хай уселіцца ён у намёты Сімавыя; а Ханаан будзе рабом яму.І жыў Ной пасьля патопу трыста пяцьдзясят гадоў.А ўсяго дзён Ноевых было дзевяцьсот пяцьдзясят гадоў; і ён памёр.