Ёва, глава 22

Ёў 22І адказваў Таманіцянін і сказаў:хіба можа чалавек рабіць карысьць Богу? Разумны робіць карысьць сабе самому.Якая прыемнасьць Усеўладнаму з таго, што ты праведны? І ці будзе Яму выгода з таго, што ты трымаеш дарогі твае ў беззаганнасьці?Няўжо Ён, баючыся цябе, уступіць з табою ў спаборніцтва, пойдзе судзіцца з табою?Праўда, злосьць твая вялікая, і беззаконьням тваім няма краю.Праўда, ты браў заклад у братоў тваіх ні за што і з паўголых здымаў вопратку.Стомленаму смагаю не падаваў вады напіцца і галоднаму адмаўляўся даць хлеба;а чалавеку дужаму ты даваў зямлю, і заможны сяліўся на ёй.Удоваў ты адсылаў ні з чым і сіротаў пакідаў з пустымі рукамі.За тое вакол цябе петлі, і скалануў цябе нечаканы жах,альбо цемра, у якой ты нічога ня бачыш, і мноства водаў пакрыла цябе.Ці ня вышэй за нябёсы Бог? паглядзі ўгору на зоркі, як яны высока!І ты кажаш: што ведае Бог? ці можа Ён судзіць праз цемру?Хмары - заслона Ягоная, так што Ён ня бачыць, а ходзіць толькі па нябесным коле.Няўжо ты трымаешся шляху старажытных, па якім ішлі людзі беззаконныя,якія раней часу былі зьнішчаны, калі вада разлілася пад аснову іхнюю?Яны казалі: адыдзі ад нас! І што зрабіў ім Усеўладны?А Ён напаўняў дамы іхнія дабром. Але рада бязбожных будзь далёка ад мяне!Бачылі праведнікі і радаваліся, і беззаганны сьмяяўся зь яго:вораг наш зьнішчаны, а што засталося пасьля іх, тое пажэр агонь.Зблізіся ж зь Ім - і будзеш спакойны: праз гэта прыйдзе да цябе дабро.Прымі з вуснаў Ягоных закон і пакладзі слова Ягонае ў сэрца тваё.Калі ты зьвернешся да Ўсеўладнага, дык зноў уладзішся, адвядзеш беззаконьне ад намёта твайгоі будзеш кідаць у пыл бліскучы метал, і ў каменьне патокаў - золата Афірскае.І будзе Ўсеўладны тваім золатам і бліскучым срэбрам у цябе,бо тады будзеш радавацца ва Ўсеўладным і падымеш да Бога аблічча тваё.Памолішся Яму, і Ён пачуе цябе, і ты выканаеш абяцаньні твае.Замысьліш намер, і ён зьдзейсьніцца ў цябе, над дарогамі тваімі будзе зьзяць сьвятло.Калі хто зьнішчаны будзе, ты скажаш: узвышэньне! і Ён уратуе таго, хто панік абліччам,выбавіць і небязьвіннага, і ён выратуецца чысьцінёю рук тваіх.