Кніга выслоўяў Саламонавых, разьдзел 28

Бязбожнік бяжыць, калі ніхто ня гоніцца за ім; а праведнік адважны, як леў.

Калі краіна адступіцца ад закона, тады многа ў ёй начальнікаў; а пры разумным і ўсяведным мужы яна даўгавечная.

Чалавек бедны і прыгнятальнік слабых тое самае, што праліўны дождж, які змывае хлеб.

Адступнікі ад закона хваляць бязбожных, а тыя, што трымаюцца закона, абураюцца імі.

Злыя людзі не разумеюць справядлівасьці, а шукальнікі Госпада разумеюць усё.

Лепш бедны, які ходзіць у сваёй беззаганнасьці, чым той, хто выкручвае шляхі свае, хоць ён і багаты.

Хто захоўвае закон - сын разумны, а хто водзіцца з марнатраўцамі, той уводзіць у сорам бацьку свайго.

Хто памнажае маёмасьць сваю ростам і ліхвою, той зьбірае яе дабрачынцам бедных.

Хто ўхіляе вуха сваё, каб ня слухаць закону, у таго і малітва - мярзота.

Хто зводзіць праведных на дарогу зла, сам упадзе ў сваю яму; а беззаганныя спадкуюць дабро.

Чалавек багаты - мудрэц у вачах сваіх, але разумны бядняк бачыць яго наскрозь.

Калі трыумфуюць праведнікі, вялікая слава; але калі ўзвышаюцца бязбожныя, людзі хаваюцца.

Той, хто хавае свае злачынствы, ня будзе мець посьпеху; а хто прызнаецца і пакідае іх, той будзе памілаваны.

Шчасны чалавек, які заўсёды ў страху Божым; а хто робіць жорсткім сэрца сваё, той трапляе ў бяду.

Як рыклівы леў і галодны мядзьведзь, так бязбожны валадар над бедным народам.

Неразумны валадар шмат чыніць крыўды; а той, які ненавідзіць карысьлівасьць, падоўжыць дні.

Чалавек вінаваты ў крыві чалавечай, будзе ўцякаць да сьмерці, каб хто не схапіў яго.

Хто ходзіць беззаганна, той будзе ўратаваны; а хто ходзіць крывымі дарогамі, упадзе на адной зь іх.

Хто ўрабляе зямлю сваю, той будзе есьці хлеб; а хто пераймае гультаёў, таго накорміць галеча.

Верны чалавек багаты на дабраславеньні; а хто сьпяшаецца разбагацець, той не застанецца без пакараньня.

Зважаць на асобы - нядобра; такі чалавек і за кавалак хлеба зробіць крыўду.

Сьпяшаецца да багацьця зайздросьлівы чалавек, і ня думае, што галеча спасьцігне яго.

Хто дакарае чалавека, знойдзе большую прыязнасьць, чым той, хто лісьлівіць языком.

Хто абкрадвае бацьку свайго і маці сваю і кажа: «гэта ня грэх», той - саўдзельнік грабежнікаў.

Пыхлівец распальвае свару, а хто спадзяецца на Госпада, будзе ў дабрадзенстве.

Хто спадзяецца на сябе, той неразумны; а хто ходзіць у мудрасьці, той будзе цэлы.

Хто дае жабраку, не зьбяднее; а хто засланяе вочы ад яго, на тым шмат праклёнаў.

Калі ўзвышаюцца бязбожныя, людзі хаваюцца; а калі яны падаюць, множацца праведнікі.