Кніга Псальмаў, псальм 127

Песьня ўзыходжаньня.

Дабрашчасны кожны, хто баіцца Госпада, хто ходзіць шляхамі ягонымі!

Ты будзеш есьці ад працы рук тваіх; дабрашчасны ты, і добра табе!

Жонка твая, як лаза плодная, у доме тваім; сыны твае, як аліўнае гольле, вакол трапезы тваёй:

так мілаславіцца чалавек, які баіцца Госпада!

Дабраславіць Цябе Гасподзь зь Сіёна, і ўбачыш бясьпеку Ерусаліма ва ўсе дні жыцьця твайго.

Убачыш сыноў у сыноў тваіх. Мір на Ізраіля!