Псалтыр, глава 140

Пс 140Госпадзе! да Цябе заклікаю; пасьпяшайся да мяне, уваж голасу маленьня майго, калі клічу Цябе.Хай пойдзе малітва мая, як фіміям, да аблічча Твайго, уздыманьне рук маіх - як ахвяра вячэрняя.Пакладзі, Госпадзе, ахову на вусны мае, і аслані дзьверы вуснаў маіх;ня дай нахіліцца сэрцу майму да словаў падступных, і на перапросіны дзеяў грахоўных і людзей, што беззаконьне ўчыняюць, і хай не скаштую я іхніх прысмакаў.Хай карае мяне праведнік: гэта - міласьць; хай выкрывае мяне: гэта - найлепшы алей, які не пашкодзіць галаве маёй; а малітвы мае - супраць зладзействаў іхніх.Іхнія правадыры рассыпаліся па скалах, і чуюць, што словы мае лагодныя.Быццам зямлю расьсякаюць і трушчаць нас; сыплюцца косткі нашыя ў шчэлепы апраметнай.Але да Цябе, Госпадзе, Госпадзе, вочы мае; на Цябе спадзяюся, не адкінь душы маёй!Ахавай мяне ад пастак, пастаўленых на мяне, ад цянётаў беззаконцаў.Хай трапяць бязбожнікі ў сеткі свае, а я перайду.