Кніга Псальмаў, псальм 147

Алілуя.

Хвалі, Ерусаліме, Госпада; хвалі, Сіёне, Бога твайго,

бо Ён мацуе завалы ў брамах тваіх, дабраслаўляе сыноў тваіх сярод неба;

сьцьвярджае ў межах тваіх спакой; тлушчам пшаніцы корміць цябе,

пасылае слова Сваё на зямлю; хутка цячэ слова Ягонае,

дае сьнег, як хвалю; сыпле іней, як попел;

кідае град Свой кавалкамі; перад марозам Ягоным хто выстаіць?

Пашле слова Сваё, і ўсё растае; падзьме ветрам Сваім, і пацякуць воды.

Ён абвясьціў слова Сваё Якаву, пастановы Свае і суды Свае Ізраілю.

Не зрабіў Ён таго ніякаму іншаму народу, і судоў Ягоных яны ня ведаюць. Алілуя.