Кніга Псальмаў, псальм 148

Алілуя.

Хвалеце Госпада зь нябёсаў, хвалеце Яго ў вышынях.

Хвалеце Яго, усе анёлы Ягоныя, хвалеце Яго, усе войскі Ягоныя.

Хвалеце Яго, сонца і месяц, хавалеце Яго, усе зоркі сьвету.

Хвалеце Яго, нябёсы нябёсаў і воды, якія вышэй за неба.

Хай хваляць імя Госпада, бо Ён сказаў - і сталася, Ён загадаў, і стварылася,

паставіў іх на векі вечныя; даў наказ, які не праміне.

Хвалеце Госпада зь зямлі, вялікія рыбы і ўсе прадоньні,

вагонь і град, сьнег і туман, буйны вецер, які напаўняе слова Ягонае,

горы і ўсе пагоркі, дрэвы плодныя і ўсе кедры,

зьвяры і ўсякае быдла, паўзуны і птушкі крылатыя,

цары зямныя і ўсе народы, князі і ўсе судзьдзі зямныя,

хлопцы і дзяўчаты, старцы і падлеткі

хай хваляць імя Госпада; бо толькі Ягонае імя высока ўзьнесена, слава Ягоная на зямлі і на нябёсах.

Ён падняў рог народу Свайго, славу ўсіх сьвятых Сваіх, сыноў Ізраілевых, народу, блізкага Яму. Алілуя.