Псалтирь, глава 19

Пс 19Кіроўцу хору. Псальма Давідава.Хай пачуе цябе Гасподзь у дзень скрухі, хай абароніць цябе імя Бога Якаўлевага.Хай пашле табе дапамогу са Сьвятыні, і зь Сіёна хай падмацуе цябе.Хай успомніць усе прынашэньні ахвяраў твае і цэласпаленьне тваё хай зробіць тлустым.Няхай дасьць табе, што па сэрцы табе, і ўсе намеры твае няхай выканае.Мы парадуемся выратаваньню твайму, і ў імя Бога нашага падымем сьцяг. Няхай выканае Гасподзь усе просьбы твае.Сёньня спазнаў я, што Гасподзь ратуе памазанца Свайго; адказвае яму са сьвятых нябёсаў Сваіх магутнасьцю ратавальнай правіцы Сваёй.Некаторыя калясьніцамі, некаторыя конямі, а мы імем Госпада, Бога нашага, хвалімся:яны пахіснуліся, і ўпалі, а мы ўсталі, і стаім проста.Госпадзе! уратуй цара, і пачуй нас, калі паклічам.