Псалтирь, глава 31

Пс 31Псальма Давідава. Вучэньне.Дабрашчасны, каму дараваны злачынствы, і чые грахі адшкадаваныя,дабрашчасны той, каму Гасподзь грахоў не залічыць, і ў чыім духу хітрыны няма!Калі я маўчаў, састарэлі косткі мае ад штодзённага стогну майго,бо дзень і ноч нада мною рука Твая цяжкая; зьнікла сьвежасьць мая, як у летнюю сушу.Але Я адкрыў табе грэх мой і ня ўтоіў беззаконьня майго; я сказаў: «вызнаю Госпаду злачынствы мае»; і Ты зьняў зь мяне віну грэху майго.За тое памоліцца Табе кожны праведнік у час адпаведны, і тады разьліва вялікай вады не дастане яго.Ты - маё покрыва; Ты асланяеш мяне ад скрухі, атачаеш мяне радасьцямі збавеньня.«Увяду цябе ў розум, настаўлю цябе на шлях, па якім табе йсьці; буду табой кіраваць, вока Маё над табою».«Ня будзьце, як конь, як мул бязглузды, чые храпы цугляць трэба кілзамі і аброцьцю, каб яны Табе ўпакорваліся.Шмат смуткаў бязбожнаму; а таго, хто на Госпада мае надзею, атачае міласьць.Весялецеся ў Госпадзе, цешцеся, праведныя; сьпявайце радасна ўсе, у каго шчырае сэрца.