Псалтирь, глава 54

Пс 54Кіроўцу хору. На струнных інструмэнтах. Вучэньне Давідава.Пачуй, Божа, малітву маю, і ад маленьня майго не хавайся;уваж мне і пачуй мяне; я стагну ў гароце маёй і бянтэжусяад крыку варожага, ад уціску бязбожнага; бо яны мне накідаюць беззаконьне і ў гневе супроць мяне варагуюць.Сэрца маё трапеча ўва мне і сьмяротныя страхі мяне ахапілі;страх і жудасьць мяне агарнулі, і вусьцішна мне.І сказаў я: «Хто даў бы мне крылы, як у голуба? Я паляцеў бы і супакоіўся;далёка заляцеў бы, і ў пустыні застаўся б;пасьпяшаўся б схавацца ад буры й віхуры».Разладзь, Госпадзе, і падзялі языкі іхнія, бо я гвалт і нязгоду ў горадзе бачу;удзень і ўначы яны ходзяць навокал па ягоных мурах; зладзействы і бедствы ў ім;сярод яго згуба; ашука і подступ ня сыходзяць з вуліц ягоных:бо ня вораг мяне кляне, - гэта я ператрываў бы; не ненавісьнік мой узьвялічваецца нада мною - ад яго я схаваўся б;а ты, хто быў мне тым, што і сам я сабе, сябар мой і паплечнік мой,з кім мы шчырыя гутаркі мелі і разам хадзілі ў дом Божы.Хай іх сьмерць ня міне; хай сыдуць яны жывыя ў пекла; бо злачынства ў сялібах іхніх, у іхнім сэрцы,я ж паклічу Бога, і Гасподзь мяне выратуе.Увечары і раніцай і апоўдні я буду маліць і прасіць, і Ён пачуе мой голас;выбавіць душу маю ў спакоі ад тых, хто на мяне паўстае; бо іх многа ў мяне;Бог выслухае, і суцешыць іх Той, Хто адвеку сядзіць на троне, бо няма ў іх перамены, і Бога яны не баяцца;рукі свае паднялі на тых, якія зь імі ў міры, парушылі згоду сваю;вусны ў іх гладкія, нібы масла, а ў сэрцы варожасьць у іх; словы іхнія лагаднейшыя за алей, а самі яны - мячы аголеныя.Пакінь Госпаду клопат твой, і Ён падтрымае цябе. Ніколі ня дасьць Ён праведніку пахіснуцца.Ты, Божа, зьвядзеш іх у яму пагібельную; крыважэрныя і падступныя не пражывуць палавіны дзён сваіх. А на Цябе, Госпадзе, спадзяюся.