Псалтирь, глава 60

Пс 60Кіроўцу хору. На струнным інструмэньце. Псальма Давідава.Пачуй, Божа, мой лямант, уваж малітве маёй,ад краю зямлі заклікаю Цябе ў заняпаласьці сэрца майго; узьвядзі мяне на скалу, недасягальную мне,бо Ты апора мая, Ты моцная абарона ад ворага.Хай жыцьму я вечна ў сялібе Тваёй, і ўпакоюся пад покрывам крылаў Тваіх,бо Ты, Божа, пачуў абяцаньні мае і даў мне спадчыну тых, хто баіцца Твайго імя.Памнож цару дні на дні, гады падоўжы яму - з роду ў род,няхай жыцьме ён прад Богам вечна; накажы мілажалю і праўдзе ахоўваць яго.І я сьпяваць буду імю Твайму вечна, абяцаньні мае выконваць дзень у дзень.