Псалтирь, глава 79

Пс 79Кіроўцу хору. На музычным інструмэньце Шошанім-Эдуф. Псальма Асафава.Пастыр Ізраілеў! паслухай; Ты, што водзіш, як авечак, Язэпа, і сядзіш на хэрувімах, акажы Сябе.Перад Яфрэмам і Веньямінам і Манасіем абудзі сілу Тваю і прыйдзі выратаваць нас.Божа! навярні нас; няхай зазьзяе аблічча Тваё, і ўратуемся!Госпадзе, Божа сіл! дакуль будзеш гнеўны да малітваў народу Твайго?Ты накарміў іх хлебам сьлёзным, і напаіў іх сьлязьмі, у вялікай меры,паклаў нас супярэчкаю нашым суседзям, і ворагі нашыя зьдзекуюцца.Божа сіл! узнаві нас; няхай зазьзяе аблічча Тваё, і ўратуемся!Зь Егіпта перанёс Ты лазу вінаградную, выгнаў народы, і пасадзіў яе;ачысьціў пад яе месца, і ўгрунтаваў карэньне яе, і яна напоўніла замлю.Горы накрыліся ценем яе, і гольле яе нібы кедры Божыя:яна пусьціла гольле сваё да мора і пасынкі свае да ракі.Навошта разбурыў Ты агароджу яе, так што скубуць яе ўсе, хто ідзе па дарозе?Лясны вепр яе падкопвае, і зьвер польны яе аб'ядае.Божа сіл! азірніся, паглядзі зь неба і ўбач, і наведай вінаграднік гэты;ахавай тое, што пасадзіла правіца Твая, і пасынкі, якія Ты Сабе ўмацаваў.Яно спалена вагнём, абсечана; хай ад зьзяньня аблічча Твайго загінуць,хай будзе рука Твая над мужам правіцы Тваёй, над сынам чалавечым, якога Ты ўмацаваў Сабе,і мы ад Цябе не адступімся; ажыві нас, і мы будзем імя Тваё заклікаць.Госпадзе, Божа сіл! узнаві нас; няхай зазьзяе аблічча Тваё, і ўратуемся.