Псалтирь, глава 88

Пс 88Вучэньне Этана Эзрахіта.Пра ласкі Твае, Госпадзе, буду сьпяваць вечна, з роду ў род абвяшчаць праўду Тваю вуснамі маімі,бо кажу: будзе навек пакладзена ласка, на нябёсах уцьвердзіў Ты праўду Тваю, калі сказаў:«Я склаў запавет з выбранцам Маім, прысягаўся Давіду, рабу Майму:навечна ўгрунтую семя тваё, і твой род уладжу навечна».І праславяць нябёсы дзівосныя дзеі Твае, Госпадзе, і праўду Тваю ў саборы сьвятых,бо хто на нябёсах дараўнаецца з Богам? хто паміж сынамі Божымі спадобніцца Госпаду?Грозны Бог у вялікім гурце сьвятых, грозны Ён усім, хто Яго атачае.Госпадзе, Божа сіл! хто моцны, як Ты, Госпадзе? І праўда Твая навокал Цябе.Ты валадарыш над лютасьцю мора; калі ўздымаюцца хвалі яго, Ты іх таймуеш.Ты скінуў Раава, як пабітага; моцнаю мышцай Тваёю расьсеяў ворагаў Тваіх.Твае - нябёсы і Твая - зямля; сусьвет, і што напаўняе яго, Ты заснаваў.Поўнач і поўдзень Ты стварыў; Фавор і Ярмон зь імя Твайго радуюцца.Моцная мышца Твая, дужая рука, высокая правіца Твая!Правасудзьдзе й істасьць - аснова трона Твайго; любасьць і праўда прад абліччам Тваім ходзяць.Дабрашчасны народ, які ведае трубны кліч! Яны ходзяць у сьвятле аблічча Твайго, Госпадзе;а зь імя Твайго радуюцца кожны дзень, і праўдаю Тваёю хваляцца,бо Ты акраса сілы іхняе, і добраю воляй Тваёю ўзвышаецца рог наш.Ад Госпада - шчыт наш, і ад Сьвятога Ізраілевага цар наш.Калісьці казаў Ты ва ўяве сьвятому Твайму і сказаў: «Я дапамог мужнаму, узьнёс абранца з народу.Я здабыў Давіда, раба Майго, сьвятым алеем Маім памазаў яго.Рука Мая будзе зь ім, і мышца Мая ўмацуе яго.Вораг не пераможа яго, і сын беззаконьня ня ўцісьне яго.Скрышу перад ім ворагаў ягоных, і паб'ю ненавісьнікаў ягоных,і праўда Мая і ласка Мая зь ім, і Маім імем узвысіцца рог ягоны,і пакладу на мора руку ягоную, і на рэкі - правіцу ягонуюЁн будзе клікаць мяне: Ты Бацька мой, Бог мой і цьвярдыня ратунку майго.І Я зраблю яго першынцам, вышэйшым за цароў зямных,навек захаваю яму ласку Маю, і запавет Мой зь ім будзе правільны.І прадоўжу навечна семя ягонае, і ягоны трон - як дні неба.Калі сыны ягоныя пакінуць закон Мой, і ня будуць хадзіць паводле наказаў Маіх;калі парушаць пастановы Мае, і загадаў Маіх не захаваюць:наведаю жазлом беззаконьне іхняе, і ўдарамі - няпраўду іхнюю;а ласкі Маёй не пазбаўлю яго, і не зьмяню ісьціны Маёй.Не парушу запавету Майго, і не памяняю таго, што выйшла з вуснаў Маіх,Аднойчы прысягнуў сьвятасьцю Маёю: а ці зманю Давіду?Семя ягонае будзе вечна, і трон ягоны, як сонца, прада Мною;вечна будзе цьвёрды, як месяц, і сьведка праўдзівы на нябёсах».Але Ты адкінуў і пагардзіў, угневаўся на памазанца Твайго;занядбаў запавет з рабом Тваім, кінуў на зямлю вянок ягоны;разбурыў усе агароджы ягоныя, абярнуў у руіны крэпасьці ягоныя.Рабуюць яго ўсе, хто праходзіць дарогаю; пасьмешышчам стаўся ён суседзям сваім.Ты ўзвысіў правіцу супраціўцаў ягоных, парадаваў усіх ворагаў ягоных.Ты павярнуў назад лязо меча ягонага, і не ўмацаваў яго ў бітве;адабраў у яго бляск, і трон ягоны скінуў долу;скараціў дні маладосьці ягонай, і пакрыў яго сорамам».Дакуль, Госпадзе, будзеш хавацца няспынна, будзе палаць лютасьць Твая, як вагонь?Прыгадай, які век мой: на якую марноту стварыў Ты ўсіх сыноў чалавечых?Хто зь людзей жыў - і ня бачыў сьмерці, выбавіў душу сваю ад рукі апраметнай?Дзе ранейшыя міласьці Твае, Госпадзе? Ты прысягаў Давіду ісьцінай Тваёю.Прыгадай, Госпадзе, паганьбеньне рабоў Тваіх, якое нашу я ў нетрах маіх ад усіх моцных народаў,як бэсьцяць ворагі Твае, Госпадзе, як няславяць сьляды памазанца Твайго.Дабраславёны Гасподзь навечна! Амін, амін!