Послание к Римлянам, глава 16

Рым 16Даручаю вам Фіву, сястру нашу, дыяканісу царквы Кенхрэйскай:прымеце яе дзеля Госпада, як прыстойна сьвятым, і памажэце ёй, у чым яна будзе мець патрэбу ў вас; бо і яна была памочніцаю многім і мне самому.Вітайце Прыскілу і Акілу, супрацоўнікаў маіх у Хрысьце Ісусе,якія галаву сваю клалі за маю душу, якім ня я адзін дзякую, а і ўсе цэрквы зь язычнікаў, - і дамовую іхную царкву.Вітайце любаснага мне Эпанета, які ёсьць пачатак Ахаі дзеля Хрыста.Вітайце Марыям, якая шмат працавала для нас.Вітайце Андроніка і Юнію, родзічаў маіх і вязьняў са мною, якія праславіліся сярод апосталаў і яшчэ раней за мяне ўверавалі ў Хрыста.Вітайце Амплія, любаснага мне ў Госпадзе.Вітайце Урбана, супрацоўніка нашага ў Хрысьце, і Стахія, любаснага мне.Вітайце Апялеса, выпрабаванага ў Хрысьце. Вітайце верных з дому Арыставулавага.Вітайце Ірадыёна, родзіча майго. Вітайце з сваякоў Наркіса тых, якія ў Госпадзе.Вітайце Трыфону і Трыфосу, якія працуюць у Госпадзе.Вітайце Руфа, выбранага ў Госпадзе, і маці ягоную і маю.Вітайце Асінкрыта, Флягонта, Ерма, Патрова, Ярмія і іншых зь імі братоў.Вітайце Філалога і Юлію, Нірэя і сястру ягоную, і Алімпана, і ўсіх зь імі сьвятых.Вітайце адно аднаго з цалаваньнем сьвятым. Вітаюць вас усе цэрквы Хрыстовыя.Малю вас, браты, асьцерагайцеся тых, што спрычыняюць падзелы і звады, насуперак вучэньню, якога вы навучыліся, і ўхіляйцеся ад іх;бо такія людзі служаць ня Госпаду нашаму Ісусу Хрысту, а свайму чэраву, і лісьлівасьцю ды красамоўствам ачмураюць сэрцы прастадушных.Ваша пакора веры ўсім вядомая; таму я радуюся за вас, але жадаю, каб вы былі мудрыя на дабро і бясхітрасныя на зло.А Бог міру бразьне сатану пад ногі вашыя неўзабаве. Мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з вамі! Амін.Вітаюць вас Цімафей, супрацоўнік мой, і Луцый, Ясон і Сасыпатр, родзічы мае.Вітаю вас у Госпадзе і я Тэрцый, што пісаў гэта пасланьне.Вітае вас Гаій, гасьцінны да мяне і ўсёй царквы. Вітае вас Эраст, гарадзкі скарбнік, і брат Кварт.Мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з усімі вамі. Амін.