1 Chronicles, глава 25

Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił na służbę Bożą tych spośród synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali dźwiękiem harf, cytr i cymbałów. A liczba pracowników w tej służbie była: z synów Asafa: Zakkur, Józef, Netaniasz i Asareela, synowie Asafa, zależni od Asafa, który prorokował pod kierunkiem króla.

Z Jedutuna - synowie Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Izajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Szimei, sześciu, pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokował na cytrze na cześć i chwałę Pana.

Z Hemana - synowie Hemana: Bukkijasz, Mattaniasz, Uzzjel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir, Machazjot.

Ci wszyscy byli synami Hemana, "Widzącego" królewskiego, zgodnie z obietnicą wywyższenia go przed Boga. Bóg dał Hemanowi czternastu synów i trzy córki.

Ci wszyscy byli pod kierownictwem swych ojców przy śpiewie w świątyni Pańskiej, by służyć domowi Bożemu na cymbałach, cytrach i harfach. Pod kierunkiem króla byli: Asaf, Jedutun i Heman.

A liczba ich wraz ze wszystkimi braćmi uzdolnionymi i wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana, była dwustu osiemdziesięciu ośmiu.

Na równi ciągnęli losy o rodzaj służby, tak młodszy, jak starszy, nauczyciel zarówno jak i uczeń.

Pierwszy los padł na Józefa, z potomków Asafa, drugi był Gedaliasz, on z braćmi i z synami swymi, razem dwunastu.

Trzeci: Zakkur; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Czwarty padł na Jisriego; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Piąty: Netaniasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Szósty: Bukkijasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Siódmy: Jesareela; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

ósmy: Izajasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Dziewiąty: Mattaniasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Dziesiąty: Szimei; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Jedenasty: Azareel; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Dwunasty padł na Chaszabiasza; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Trzynasty: Szubael; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Czternasty: Mattitiasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Piętnasty padł na Jeremota; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Szesnasty padł na Chananiasza; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Siedemnasty padł na Joszbekaszę; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Osiemnasty padł na Chananiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Dziewiętnasty padł na Mallotiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Dwudziesty padł na Eliatę; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Dwudziesty pierwszy padł na Hotira; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Dwudziesty drugi padł na Giddaltiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Dwudziesty trzeci padł na Machazjota; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

Dwudziesty czwarty padł na Romamti-Ezera; synowie jego i bracia jego - dwunastu.