Proverbs of Solomon, глава 28

Ucieka występny, choć go nikt nie goni, lecz prawy jest ufny jak młody lew.

Przez zbrodnie kraju wielu jest władców, lecz ktoś mądry i roztropny trwały ład zapewni.

Występny, co biednych uciska, jest jak ulewa, co chleba nie daje.

Kto gardzi Prawem, chwali grzesznika, kto strzeże Prawa, jemu przeciwny.

źli ludzie nie rozumieją prawości, a którzy szukają Pana, pojmą ją całą.

Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż bogacz o drogach krętych.

Kto Prawa się trzyma, ten mądrym jest synem, przyjaciel rozwiązłych hańbi swego ojca.

Odsetką i lichwą powiększać majątek - to zbierać dla tych, co miłosierni dla biednych.

Kto ucho odwraca, by Prawa nie słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna.

Kto prawych sprowadza na drogę występku, i sam też we własny dół wpadnie; dziedzictwem zaś czystych będzie dobro.

Mądry jest bogacz w swych oczach, lecz przejrzał go biedak rozumny.

Wielka jest radość, gdy prawi zwyciężą; gdy górą przewrotni, każdy się chowa.

Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca - ten miłosierdzia dostąpi.

Szczęśliwy mąż, gdy stale trwa w bojaźni; kto serce zatwardza - wpadnie w nieszczęście.

Lwem ryczącym, zgłodniałym niedźwiedziem jest władca występny nad biednym ludem.

Książę ubogi w rozsądek bogaty jest w zdzierstwo, kto zysków nieprawych nie znosi, dni swe przedłuża.

Gdy człowiek zmazany krwią ludzką ucieka aż do grobu - niech go nie wstrzymują!

Kto żyje uczciwie - będzie ocalony; kto przewrotnie chodzi dwiema drogami, zapewne na jednej z nich zginie.

Kto ziemią uprawia, nasyci się chlebem; kto ściga ułudę, nasyci się nędzą.

Uczciwy cieszy się błogosławieństwem, kto się chce szybko wzbogacić, nie ujdzie kary.

źle gdy kto się kieruje względami na osobę; człek za kęs chleba popełni przestępstwo.

Człowiek o złym oku jest chciwy bogactwa, a nie wie, że bieda przyjdzie na niego.

Kto kogoś strofuje, w końcu łaski znajdzie bardziej niż język, co schlebia.

Kto ojca lub matkę ograbia mówiąc: To nie grzech, jest wspólnikiem zbójcy.

Chciwiec spory wywołuje, kto ufa Panu - będzie nasycony.

Kto swemu sercu ufa - ten głupi; kto żyje w mądrości - znajdzie ocalenie.

Kto daje ubogim - nie zazna biedy; kto [na nich] zamyka oczy, zbierze wiele przekleństw.

Gdy górą przewrotni - ukrywa się każdy; gdy giną - mnożą się prawi.