Book of Psalms, псалом 113

Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana: Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki!

Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa.

Któż jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu, Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu jako pełnej radości matce synów. ‹Alleluja›.