Book of Psalms, псалом 115

Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność!

Czemu mają mówić poganie: A gdzież jest ich Bóg?

Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce.

Ich bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich.

Mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą.

Mają uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają, ale nie czują zapachu.

Mają ręce, lecz nie dotykają; nogi mają, ale nie chodzą; gardłem swoim nie wydają głosu.

Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa.

Dom Izraela pokłada ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą.

Dom Aarona pokłada ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą.

Bojący się Pana, pokładają ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą.

Pan o nas pamięta: niech nam błogosławi; niech błogosławi domowi Izraela, niech błogosławi domowi Aarona; niech błogosławi bojącym się Pana, zarówno małym jak i wielkim!

Niech Pan was rozmnoży, was i synów waszych!

Błogosławieni jesteście przez Pana, co stworzył niebo i ziemię.

Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię.

To nie umarli chwalą Pana, nikt z tych, którzy zstępują do Szeolu, lecz my błogosławimy Pana odtąd i aż na wieki.