Book of Psalms, псалом 29

Psalm. Dawidowy. Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwałę i potęgę!

Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana!

Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg majestatu: Pan ponad wodami niezmierzonymi!

Głos Pana pełen potęgi! Głos Pana pełen dostojeństwa!

Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu, sprawia, że Liban skacze niby cielec i Sirion niby młody bawół.

Głos Pana rozsiewa ogniste strzały, głos Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz.

Głos Pana zgina dęby, ogałaca lasy: a w Jego pałacu wszystko woła: Chwała!

Pan zasiadł na tronie nad potopem i Pan zasiada jako Król na wieki.

Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi, niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem.