Book of Psalms, псалом 47

Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, bo Pan najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią.

On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy.

Wybiera dla nas dziedzictwo - chlubę Jakuba, którego miłuje.

Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie; śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama. Bo możni świata należą do Boga: On zaś jest najwyższy.