Book of Psalms, псалом 75

Kierownikowi chóru. Na melodię: Nie niszcz. Psalm. Asafowy. Pieśń.

Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.

Gdy Ja naznaczę porę, odbędę sąd sprawiedliwy.

Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami, Ja umocniłem jej filary.

Mówię zuchwalcom: Nie bądźcie zuchwali!, a do niegodziwych: Nie podnoście rogu!

Nie podnoście rogu ku górze, nie mówcie bezczelnie przeciw Skale.

Bo nie ze wschodu ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie, lecz Bóg jedynie jest sędzią - tego zniża, tamtego podnosi.

Bo w ręku Pana jest kielich, który się pieni winem, pełnym przypraw. I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją, pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi.

Ja zaś będę się radował na wieki, zaśpiewam Bogu Jakuba.

I połamię cały róg niegodziwych, a róg sprawiedliwego się wzniesie.