Book of Leviticus, глава 4

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel, şi spune: ÑC‚nd va păcătui cineva fără voie Ómpotriva vreuneia din poruncile Domnului, făc‚nd lucruri care nu trebuie făcute; şi anume: Dacă a păcătuit preotul care a primit ungerea, şi prin aceasta a adus vina asupra poporului, să aducă Domnului un viţel fără cusur, ca jertfă de ispăşire pentru păcatul pe care l-a făcut.

Să aducă viţelul la uşa cortului Ónt‚lnirii, Ónaintea Domnului, să-şi pună m‚na pe capul viţelului, şi să-l junghie Ónaintea Domnului.

Preotul, care a primit ungerea, să ia din s‚ngele viţelului, şi să-l aducă Ón cortul Ónt‚lnirii: să-şi Ónmoaie degetul Ón s‚nge, şi să stropească de şapte ori Ónaintea Domnului, Ón faţa perdelei dinăuntru a sf‚ntului locaş.

Apoi preotul să ungă cu s‚nge coarnele altarului pentru tăm‚ia mirositoare, care este Ónaintea Domnului Ón cortul Ónt‚lnirii; iar tot celălalt s‚nge al viţelului să-l verse la picioarele altarului pentru arderile de tot, care este la uşa cortului Ónt‚lnirii.

Să ia toată grăsimea viţelului adus ca jertfă de ispăşire, şi anume: grăsimea care acoperă măruntaiele şi toată grăsimea care ţine de ele, cei doi rărunchi, şi grăsimea de pe ei, de pe coapse, şi prapurul ficatului, pe care-l va dezlipi de l‚ngă rărunchi. Preotul să ia aceste părţi, cum se iau de la viţelul adus ca jertfă de mulţumire, şi să le ardă pe altarul pentru arderile de tot.

Dar pielea viţelului, toată carnea lui, cu capul, picioarele, măruntaiele şi balega lui, adică tot viţelul care a mai rămas, să-l scoată afară din tabără, Óntr-un loc curat, unde se aruncă cenuşa, şi să-l ardă cu lemne pe foc; să fie ars pe grămada de cenuşă.

Dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie şi fără să ştie, făc‚nd Ómpotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute, şi făc‚ndu-se astfel vinovată, şi dacă păcatul săv‚rşit s-a descoperit, adunarea să aducă un viţel ca jertfă de ispăşire, şi anume să-l aducă Ónaintea cortului Ónt‚lnirii.

Bătr‚nii adunării să-şi pună m‚inile pe capul viţelului Ónaintea Domnului, şi să junghie viţelul Ónaintea Domnului.

Preotul care a primit ungerea, să aducă din s‚ngele viţelului Ón cortul Ónt‚lnirii; să-şi Ónmoaie degetul Ón s‚nge, şi să stropească cu el de şapte ori Ónaintea Domnului, Ón faţa perdelei dinăuntru.

Să ungă cu s‚ngele acesta coarnele altarului care este Ónaintea Domnului Ón cortul Ónt‚lnirii; şi să verse tot s‚ngele care a mai rămas la picioarele altarului pentru arderile de tot, care este la uşa cortului Ónt‚lnirii.

Toată grăsimea viţelului s-o ia şi s-o ardă pe altar.

Cu viţelul acesta să facă Óntocmai cum a făcut cu viţelul adus ca jertfă de ispăşire; să facă la fel. Astfel să facă preotul ispăşire pentru ei, şi li se va ierta.

Viţelul rămas, să-l scoată apoi afară din tabără, şi să-l ardă ca şi pe viţelul dint‚i. Aceasta este o jertfă de ispăşire pentru adunare.

Dacă o căpetenie a păcătuit, făc‚nd fără voie Ómpotriva uneia din poruncile Domnului, Dumnezeului său, lucruri care nu trebuie făcute şi s-a făcut astfel vinovat, şi ajunge să descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă un ţap fără cusur!

Să-şi pună m‚na pe capul ţapului, şi să-l junghie Ón locul unde se junghie arderile de tot Ónaintea Domnului. Aceasta este o jertfă de ispăşire.

Preotul să ia cu degetul din s‚ngele jertfei de ispăşire, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile de tot, iar celălalt s‚nge să-l verse la picioarele altarului pentru arderile de tot.

Toată grăsimea s-o ardă pe altar, cum a ars grăsimea de la jertfa de mulţumire. Astfel va face preotul pentru căpetenia aceea ispăşirea păcatului lui, şi i se va ierta.

Dacă cineva din poporul de r‚nd a păcătuit fără voie, făc‚nd Ómpotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute şi s-a făcut astfel vinovat, şi ajunge să descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă o iadă fără cusur, pentru păcatul pe care l-a făcut.

Să-şi pună m‚na pe capul jertfei de ispăşire, şi s-o junghie Ón locul unde se junghie arderile de tot.

Preotul să ia cu degetul din s‚ngele jertfei, să ungă coarnele altarului pentru arderile de tot, iar tot celălalt s‚nge să-l verse la picioarele altarului.

Preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea jertfei de mulţumire, şi s-o ardă pe altar, şi ea va fi de un miros plăcut Domnului. Astfel va face preotul ispăşirea pentru omul acesta, şi i se va ierta.

Dacă va aduce ca jertfă de ispăşire un miel, să aducă o parte femeiască fără cusur.

Să-şi pună m‚na pe capul jertfei, şi s-o junghie ca jertfă de ispăşire Ón locul unde se junghie arderile de tot.

Preotul să ia cu degetul din s‚ngele jertfei, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile de tot, iar tot celălalt s‚nge să-l verse la picioarele altarului.

Preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea mielului adus ca jertfă de mulţumire, şi s-o ardă pe altar, peste jertfele mistuite de foc Ónaintea Domnului. Astfel va face preotul pentru omul acesta ispăşirea păcatului pe care l-a săv‚rşit, şi i se va ierta.