Book of Psalms, псалом 120

(O cÓntare a treptelor.) Către Domnul strig Ón strÓmtorarea mea, şi El m'ascultă.

Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba Ónşelătoare!

Ce-ţi dă El ţie, ce-ţi aduce El ţie, limbă Ónşelătoare!

Săgeţi ascuţite de războinic, cu cărbuni aprinşi de ieniper.

Vai de mine că locuiesc la Meşec, că locuiesc Ón corturile Chedarului!

Destul mi -a locuit sufletul lÓngă cei ce urăsc pacea.

Eu sÓnt pentru pace; dar deÓndată ce vorbesc eu, ei sÓnt pentru război.