Книга пророка Иезекииля, глава 45

Rab'bin Payı

“ ‘Ülkeyi mülk olarak paylaştırdığınız zaman, RAB'be ülkeden pay olarak 25 000 arşın\note 45:1,3,5,6 “25 000 arşın”: Yaklaşık 13.3 km. uzunlukta, 20 000 arşın\note 45:1 Septuaginta “20 000 arşın”, yaklaşık 10.6 km. Masoretik metin “10 000 arşın”, yaklaşık 5.3 km. genişlikte kutsal bir bölge ayıracaksınız. Bütün bu bölge kutsal olacak. Uzunluğu ve genişliği 500 arşınlık bir bölüm kutsal yer için, 50 arşınlık bir yer de çevresindeki alan için ayrılacak. Bu bölgeden uzunluğu 25 000 arşınlık, genişliği 10 000 arşınlık\note 45:3,5 “10 000 arşın”: Yaklaşık 5.3 km. bir bölüm ölçeceksiniz. Tapınak, En Kutsal Yer orada olacak. Burası tapınakta hizmet etmek üzere RAB'be yaklaşan kâhinlere ayrılacak ve ülkenin kutsal payı olacak. Kâhinlerin evleri de tapınak da o kutsal bölgede olacak. Tapınakta hizmet eden Levililer'e miras olarak 25 000 arşın uzunlukta, 10 000 arşın genişlikte bir bölge verilecek. Orada, yaşamaları için kendilerine ait kentler olacak\note 45:5 Septuaginta “Yaşamaları için kendilerine ait kentler olacak”, Masoretik metin “Mülk olarak yirmi oda alacaklar”..

“ ‘Kutsal bölgeye düşen payla birlikte kent için uzunluğu 25 000, genişliği 5 000 arşınlık\note 45:6 “5 000 arşın”: Yaklaşık 2.7 km. bir pay ayıracaksınız; bu bütün İsrail halkı için olacak.

“ ‘Kutsal bölgeye düşen pay ile kente düşen payın iki yanındaki topraklar öndere verilecek. Batıdan batıya, doğudan doğuya doğru uzanacak. Batı sınırından doğu sınırına dek uzunluğu bir İsrail oymağına düşen pay kadardır. Bu toprak İsrail'de önderin payı olacak. Bundan böyle önderlerim halkıma bir daha baskı yapmayacak, ama oymaklarına göre İsrail halkına ülkeyi miras olarak verecekler.

“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: Yeter artık, ey İsrail önderleri! Zorbalığı, baskıyı bırakın. Adil ve doğru olanı yapın. Halkımı kendi topraklarından kovmayın. Egemen RAB böyle diyor. \v 10\note Lev.19:36 Doğru ölçüler kullanın, kullandığınız efa\note 45:10,11 “Efa”: Yaklaşık 22 litrelik bir ölçek. ve bat\note 45:10,11 “Bat”: Yaklaşık 22 lt. doğru olsun. Efa ile bat aynı ölçüde olsun. Bat homerin\note 45:11 “Bir homer”: Yaklaşık 220 litrelik bir ölçek. onda birine, efa da homerin onda birine eşit olmalı. İkisinin de ölçüsü homere göre olacak. Bir şekel\note 45:12 “Bir şekel”: Yaklaşık 11.5 gr. yirmi geraya eşit olmalı. Altmış şekel\note 45:12 “Altmış şekel”: İbranice “Yirmi şekel, yirmi beş şekel, on beş şekel”. de bir minaya\note 45:12 “Altmış şekelden oluşan bir mina”: Yaklaşık 690 gr. eşit olmalı.’ ”

Sunular ve Kutsal Günler

“ ‘Sunacağınız sunular şunlardır: Her homer buğdaydan efanın altıda biri\note 45:13 “Buğdaydan efanın altıda biri”: Yaklaşık 2.9 kg., her homer arpadan efanın altıda biri\note 45:13 “Arpadan efanın altıda biri”: Yaklaşık 2.4 kg. kadarını vereceksiniz. Bat ölçüsüne göre istenen zeytinyağı miktarı, her kordan\note 45:14 “Bir kor”: Yaklaşık 220 lt. batın onda biri\note 45:14 “Batın onda biri”: Yaklaşık 2.2 lt. kadardır. Bir kor on bat ya da bir homere eşittir. İsrail'in sulak otlaklarındaki sürüden iki yüz koyundan bir koyun alınacak. Halkın günahlarını bağışlatmak için bu koyunlar yakmalık sunular, tahıl ve esenlik sunuları için kullanılacak. Egemen RAB böyle diyor. Ülke halkı bu armağanları İsrail'deki öndere verecek. İsrail'de kutlanan bütün bayramlarda –şenliklerde, Yeni Ay törenlerinde, Şabat günlerinde– tahıl sunularını, yakmalık ve dökmelik sunuları önder sağlayacak. İsrail halkının günahlarını bağışlatmak için yakmalık sunuları, günah, tahıl, esenlik sunularını sağlayacak.

“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: Birinci ayın birinci günü kusursuz bir boğa alacak, tapınağı arındıracaksın. Kâhin günah sunusunun kanından alıp tapınağın kapı sövelerine, sunağın üst çıkıntısının dört köşesine, iç avlunun kapı sövelerine sürecek. Yanlışlıkla ya da bilgisizlikten günah işleyen biri için ayın yedinci günü aynısını yapacaksın. Böylece tapınağı arındıracaksın.

\v 21\note Çık.12:1-20; Say.28:16-25 “ ‘Birinci ayın on dördüncü günü Fısıh Bayramı'nı* yedi gün kutlayacak, mayasız ekmek yiyeceksiniz. O gün önder kendisi ve ülke halkı için günah sunusu olarak bir boğa sağlayacak. Yedi gün bayram boyunca her gün RAB'be yakmalık sunu olarak kusursuz yedi boğayla yedi koç, günah sunusu olarak da bir teke sağlayacak. Tahıl sunusu olarak her boğa ve koç için birer efa\note 45:24 “Bir efa”: Yaklaşık 22 litrelik bir ölçek. tahıl, her efa için bir hin\note 45:24 “Bir hin”: Yaklaşık 3.6 lt. zeytinyağı sağlayacak.

\v 25\note Lev.23:33-36; Say.29:12-38 “ ‘Yedinci ayın on beşinci günü başlayan ve yedi gün süren bayramda önder yakmalık sunuları, günah ve tahıl sunularını, zeytinyağını her gün aynı miktarda sağlayacak.