Книга пророка Аввакума, глава 3

Habakkuk'un Duası

Peygamber Habakkuk'un Duası - Şigyonot\note 3:1 “Şigyonot”: Bir müzik makamı ya da duygusal bir şiir biçimi olduğu sanılıyor. MakamındaYa RAB, ününü duydum ve yaptıklarının karşısında ürperdim.Günümüzde de aynı şeyleri yap, ya RAB,Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini.Öfkeliyken merhametini anımsa!Tanrı Teman'dan,Kutsal Tanrı Paran Dağı'ndan geldi. Sela\note 3:3,9,13 “Sela”: Müzikte duruş ifade eden bir terim olduğu sanılıyor.Görkemi kapladı gökleri,O'na sunulan övgüler dünyayı doldurdu.Güneş gibi parıldıyor,Elleri ışık saçıyor.Gücünün gizi ellerinde.Yayılıyor salgın hastalıklar önüsıra,Ardısıra da ölümcül hastalıklar.Duruşuyla dünyayı sarstı,Titretti ulusları bakışıyla,Yaşlı dağlar darmadağın oldu,Dünya kurulalı beri var olan tepeler O'na baş eğdi.Tanrı'nın yolları değişmezdir.Kuşan çadırlarını çaresizlik içinde gördüm,Midyan konutları korkudan titriyordu.Ya RAB, nehirlere mi öfkelendin?Gazabın ırmaklara mı?Yoksa denize mi kızdın da,Atlarına, yenilmez savaş arabalarına bindin?Gerdin yayını,Okların içtiğin antlardır. SelaYeryüzünü akarsularla yardın.Sarsıldı dağlar seni görünce,Seller her yanı süpürüp geçti.Engin denizler gürledi, dalgalar yükseldi.Uçuşan oklarının pırıltısından,Parlayan mızrağının ışıltısından,Yerlerinde durakaldı güneş ve ay.Gazap içinde ilerledin yeryüzünde,Ulusları öfkeyle çiğneyip ezdin.Kendi halkını, seçtiğin ulusu\note 3:13 “Seçtiğin ulusu”: İbranice “Meshettiğini*”. kurtarmaya geldin.Kötü soyun başını ezdin,Soydun onu tepeden tırnağa. SelaBaşını kendi mızrağıyla deldin.Askerleri fırtına gibi gelmişti bizi dağıtmaya,Saklanan düşkünleri yok etmiş gibi seviniyorlardı.Sense atlarınla çiğneyip geçtin büyük denizleri,Sularını köpürterek…Sesini duyunca yüreğim hopladı,Seğirdi dudaklarım,Kemiklerim eridi sanki,Çözüldü dizlerimin bağı.Ama bize saldıran halkın felakete uğrayacağı günüSabırla bekleyeceğim.Tomurcuklanmasa incir ağaçları,Asmalar üzüm vermese,Boşa gitse de zeytine verilen emek,Tarlalar ürün vermese de,Boşalsa da davar ağılları,Sığır kalmasa da ahırlarda,Ben yine RAB sayesinde sevineceğim,Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.\v 19\note 2Sa.22:34; Mez.18:33 Egemen RAB gücümdür benim.Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir.Aşırtır beni yükseklerden.Müzik şefi için: Telli sazlar eşliğinde söylenecek.