Послание к Евреям, глава 3

İsa Musa'dan Yücedir

Bunun için, göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, dikkatinizi açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini İsa'ya çevirin. \v 2\note Say.12:7 Musa Tanrı'nın bütün evinde Tanrı'ya nasıl sadık kaldıysa, İsa da kendisini görevlendirene sadıktır. Evi yapan nasıl evden daha çok saygı görürse, İsa da Musa'dan daha büyük yüceliğe layık sayıldı. Her evin bir yapıcısı vardır, her şeyin yapıcısı ise Tanrı'dır. Musa, gelecekte söylenecek sözlere tanıklık etmek için Tanrı'nın bütün evinde bir hizmetkâr olarak sadık kaldı. Oysa Mesih, O'nun evi üzerinde yetkili oğul olarak sadıktır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek, O'nun evi biziz.

İmansızlığa Karşı Uyarı

\v 7\note Mez.95:7-11Bu nedenle, Kutsal Ruh'un dediği gibi,“Bugün O'nun sesini duyarsanız,Atalarınızın başkaldırdığı,Çölde O'nu sınadığı günkü gibiYüreklerinizi nasırlaştırmayın.Atalarınız beni orada sınayıp denedilerVe kırk yıl boyunca yaptıklarımı gördüler.Bu nedenle o kuşağa darıldımVe dedim ki,‘Yürekleri hep kötüye sapar,Yollarımı öğrenmediler.Öfkelendiğimde ant içtiğim gibi,Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler.’ ”

Ey kardeşler, hiçbirinizde diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin. “Gün bugündür” denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki, hiçbirinizin yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın. Çünkü Mesih'e ortak olduk. Yalnız başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürmeliyiz. \v 15\note Mez.95:7-8 Yukarıda belirtildiği gibi,“Bugün O'nun sesini duyarsanız,Atalarınızın başkaldırdığı günkü gibiYüreklerinizi nasırlaştırmayın.”

\v 16\note Say.14:1-35O'nun sesini işitip başkaldıran kimlerdi? Musa önderliğinde Mısır'dan çıkanların hepsi değil mi? Tanrı kimlere kırk yıl dargın kaldı? Günah işleyip cesetleri çöle serilenlere değil mi? Sözünü dinlemeyenler dışında kendi huzur diyarına kimlerin girmeyeceğine ant içti? Görüyoruz ki, imansızlıklarından ötürü oraya giremediler.