Book of Isaiah, глава 11

Esenlik Umudu

\v 1İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak,Kökünden bir fidan meyve verecek.RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhuOnun üzerinde olacak.RAB korkusu hoşuna gidecek.Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak,Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.\v 4Yoksulları adaletle yargılayacak,Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak,Kötüleri soluğuyla öldürecek.\v 5Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak11:5 “Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak” ya da “Adalet ve sadakat belindeki kuşaktır”..\v 6Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak,Parsla oğlak birlikte yatacak,Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak,Onları küçük bir çocuk güdecek.İnekle ayı birlikte otlayacak,Yavruları bir arada yatacak.Aslan sığır gibi saman yiyecek.Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak,Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.\v 9Kutsal dağımın hiçbir yerindeKimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek.Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,Dünya da RAB'bin bilgisiyle dolacak.

Sürgünler Geri Dönecek

\v 10O gün İşay'ın kökü ortaya çıkacak,Halklara sancak olacak,Uluslar ona yönelecek.Kaldığı yer görkemli olacak.O gün Rab, Asur'dan,Mısır, Patros, Kûş, Elam,Şinar11:11 “Şinar,” yani “Babil”., Hama ve deniz kıyılarındanHalkının sağ kalanlarını kurtarmak içinİkinci kez elini uzatacak.Uluslar için sancak kaldıracak,Sürgün İsrailliler'i toplayacak,Dağılmış Yahudalılar'ıDünyanın dört bucağından bir araya getirecek.Efrayim halkının kıskançlığı yok olacak,Yahudalılar'ı sıkıştıranlar ortadan kalkacak.Efrayim Yahuda'yı kıskanmayacak,Yahuda Efrayim'i sıkıştırmayacak.Batıdaki Filistliler'e saldırıpHep birlikte doğudakilerin her şeyini yağmalayacaklar.Edom ve Moav halklarının topraklarına el koyacak,Ammonlular'a boyun eğdirecekler.\v 15RAB Mısır'ın Süveyş Körfezi'ni tümüyle kurutacak.Elinin bir sallayışıyla estireceği kavurucu rüzgarlaFırat'ı süpürüp yedi dereye bölecek.Öyle ki, insanlar ırmak yatağından çarıkla geçebilsin.RAB'bin Asur'da sağ kalan halkı içinBir çıkış yolu olacak;Tıpkı Mısır'dan çıktıkları günİsrailliler'in de bir çıkış yolu olduğu gibi.