Книга пророка Исаии, глава 2

Rab'bin Dağı

(Mik.4:1-3)

Amots oğlu Yeşaya'nın Yahuda ve Yeruşalim'le ilgili görümü:RAB'bin Tapınağı'nın kurulduğu dağ,Son günlerde dağların en yücesi,Tepelerin en yükseği olacak.Oraya akın edecek ulusların hepsi.Birçok halk gelecek,“Haydi, RAB'bin Dağı'na,Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım” diyecekler,“O bize kendi yolunu öğretsin,Biz de O'nun yolundan gidelim.”Çünkü yasa Siyon'dan,RAB'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak.\v 4\note Yoe.3:10RAB uluslar arasında yargıçlık edecek,Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek.İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri,Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar.Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak,Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.

Ey Yakup soyu, gelin RAB'bin ışığında yürüyelim.

Rab'bin Günü

Ya RAB, halkını, Yakup soyunu terk ettin,Çünkü yürekleri doğu kökenli inançlarla dolu.Filistliler gibi falcılıkla uğraşıyor,Yabancılarla el sıkışıyorlar.Ülkeleri altınla, gümüşle dolu,Hazinelerinin sonu yok,Sayısız atları, savaş arabaları var.Ülkeleri putlarla dolu;Elleriyle yaptıkları,Parmaklarıyla biçim verdikleriPutların önünde eğiliyorlar.Bu yüzden herkes alçaltılıp dize getirilecek.Onları bağışlama, ya RAB!\v 10\note 2Se.1:9\note Va.6:15 RAB'bin dehşetinden,Yüce görkeminden kaçmak için kayalıklara gidin,Yerin altına saklanın.İnsanın küstah bakışları alçaltılacak,Gururu kırılacak.O gün yalnız RAB yüceltilecek.Çünkü Her Şeye Egemen RAB o günKibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak;Lübnan'ın bütün ulu, yüksek sedir ağaçlarını,Başan'ın bütün meşelerini yok edecek;Bütün ulu dağları, yüksek tepeleri,Bütün yüksek kuleleri, güçlü surlarıYerle bir edecek;Ticaret gemilerinin, güzel teknelerinin hepsini yok edecek.İnsanların gururu, kibiri kırılacak,O gün yalnız RAB yüceltilecek,Putlar tümüyle ortadan kalkacak.\v 19\note Va.6:15RAB kalkıp yeryüzünü sarsmaya başlayınca,İnsanlar O'nun dehşetindenVe yüce görkeminden kaçmak içinKayalık mağaralara, yeraltı kovuklarına saklanacaklar.O gün insanlarYeryüzünü sarsmak üzere harekete geçen RAB'bin dehşetindenVe yüce görkeminden kaçmak içinTapmak amacıyla yaptıkları altın, gümüş putlarıKöstebeklere, yarasalara atıpKaya kovuklarına, uçurumlardaki yarıklara saklanacaklar.Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin.Onun ne değeri var ki?