Book of Isaiah, глава 22

Yeruşalim'e İlişkin Peygamberlik

Görüm Vadisi'yle ilgili bildiri:Gürültü patırtı içinde eğlenen kent halkı,Ne oldu size, neden hepiniz damlara çıktınız?Ölenleriniz ne kılıçtan geçirildi,Ne de savaşta öldü.Önderleriniz hep birlikte kaçtılar,Yaylarını kullanmadan tutsak alındılar.Uzağa kaçtığınız halde ele geçenlerin hepsi tutsak edildi.Bunun için dedim ki,“Beni yalnız bırakın, acı acı ağlayayım.Halkımın uğradığı yıkımdan ötürüBeni avutmaya kalkmayın.”Çünkü Rab'bin, Her Şeye Egemen RAB'binGörüm Vadisi'nde kargaşa, bozgunVe dehşet saçacağı gün,Duvarların yıkılacağı,Dağlara feryat edileceği gün geliyor.Elamlılar ok kılıflarını sırtlanıp savaş arabalarıyla,Atlılarıyla geldiler.Kîr halkı kalkanlarını açtı.Verimli vadileriniz savaş arabalarıyla doldu,Atlılar kent kapılarının karşısına dizildi.RAB'bin Yahuda'yı savunmasız bıraktığı günOrman Sarayı'ndaki silahlara güvendiniz.Davut Kenti'nin duvarlarındaÇok sayıda gedik olduğunu gördünüz,Aşağı Havuz'da su depoladınız,Yeruşalim'deki evleri saydınız,Surları onarmak için evleri yıktınız.Eski Havuz'un suları içinİki surun arasında bir depo yaptınız.Ama bunu çok önceden tasarlayıpGerçekleştirmiş olan Tanrı'ya güvenmediniz,O'nu umursamadınız.Rab, Her Şeye Egemen RABO gün sizi ağlayıp yas tutmaya,Saçlarınızı kesip çul kuşanmaya çağırdı.\v 13Oysa siz keyif çatıp eğlendiniz,“Yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz” diyerekSığır, koyun kestiniz,Et yiyip şarap içtiniz.Her Şeye Egemen RAB bana,“Siz ölene dek bu suçunuz bağışlanmayacak” diye seslendi.Rab, Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.

Şevna'ya Uyarı

Rab, Her Şeye Egemen RAB diyor ki,“Haydi, o kâhyaya,Sarayın sorumlusu Şevna'ya git ve de ki,‘Burada ne işin var?Kimin var ki, kendine burada mezar kazdın,Yüksekte kendine mezar, kayada konut oydun?Ey güçlü kişi,RAB seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak.Top gibi evirip çeviripGeniş bir ülkeye fırlatacak.Orada öleceksin,Gurur duyduğun arabaların orada kalacak.Efendinin evi için utanç nedenisin!Seni görevden alacak,Makamından alaşağı edeceğim.“ ‘O gün Hilkiya oğlu kulum Elyakim'i çağırıpSenin cüppeni ona giydireceğim.Senin kuşağınla onu güçlendiripYetkini ona vereceğim.Yeruşalim'de yaşayanlaraVe Yahuda halkına o babalık yapacak.\v 22Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim.Açtığını kimse kapayamayacak,Kapadığını kimse açamayacak.Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım,Ailesi için onur kürsüsü olacak.Ailenin ağırlığı –soyundan türeyen herkes–Taslardan kâselere kadar her küçük kap ona asılacak.’ ”

Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “O gün sağlam yere çakılmış kazık yerinden çıkacak, kırılıp düşecek, ona asılan yük de yok olacak.” Çünkü RAB böyle diyor.