Книга пророка Исаии, глава 30

Söz Dinlemeyen Halk

RAB, “Vay haline bu dikbaşlı soyun!” diyor,“Benim değil, kendi tasarılarını yerine getiripRuhuma aykırı anlaşmalar yaparakGünah üstüne günah işliyorlar.Bana danışmadan firavunun koruması altına girmek,Mısır'ın gölgesine sığınmak için oraya gidiyorlar.Ne var ki, firavunun koruması onlar için utanç,Mısır'ın gölgesine sığınmaları onlar için rezillik olacak.Önderleri Soan'da\note 30:4 “Soan”: Tanis olduğu sanılıyor. olduğu,Elçileri Hanes'e ulaştığı halde,Kendilerine yararı olmayan bir halk yüzünden hepsi utanacak.O halkın onlara ne yardımı ne de yararı olacak,Ancak onları utandırıp rezil edecek.”Negev'deki hayvanlara ilişkin bildiri:“Elçiler erkek ve dişi aslanların,Engereklerin, uçan yılanların yaşadığıÇetin ve sıkıntılı bir bölgeden geçerler.Servetlerini eşeklerin sırtına,Hazinelerini develerin hörgücüne yükleyipKendilerine hiç yararı olmayan halka taşırlar.Mısır'ın yardımı boş ve yararsızdır,Bu yüzden Mısır'a ‘Haylaz Rahav\note 30:7 “Rahav”: Mısır için takma ad olarak kullanılan Rahav “Fırtına” ya da “Küstah” anlamına gelir.’ adını verdim.“Şimdi git, söylediğimi onların önündeBir levhaya yazıp kitaba geçir ki,Gelecekte kalıcı bir tanık olsun.Çünkü o asi bir halk, yalancı bir soy,RAB'bin yasasını duymak istemeyen bir soydur.Bilicilere, ‘Artık görüm görmeyin’,Görenlere, ‘Bizim için doğru şeyler görmeyin,Bize güzel şeyler söyleyin, asılsız şeyler açıklayın’ diyorlar,‘Yoldan çekilin, yolu açın,Bizi İsrail'in Kutsalı'yla yüzleştirmekten vazgeçin.’ ”Bu nedenle İsrail'in Kutsalı diyor ki,“Madem bu bildiriyi reddettiniz,Baskıya ve hileye güvenip dayandınız;Bu suçunuz yüksek bir surdaSırt veren çatlağa benziyor.Böyle bir sur birdenbire yıkılıverir.O, toprak çömlek gibi parçalanacak.Parçalanması öyle şiddetli olacak ki,Ocaktan ateş almaya ya da sarnıçtan su çıkarmayaYetecek büyüklükte bir parça kalmayacak.”Egemen RAB, İsrail'in Kutsalı şöyle diyor:“Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz.Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz.Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.‘Hayır, atlara binip kaçarız’ diyorsunuz,Bu yüzden kaçmak zorunda kalacaksınız.‘Hızlı atlara bineriz’ diyorsunuz,Bu yüzden sizi kovalayanlar da hızlı olacak.Bir kişinin tehdidiyle bin kişi kaçacak,Beş kişinin tehdidiyle hepiniz kaçacaksınız;Dağ başında bir gönder,Tepede bir sancak gibi kalana dek kaçacaksınız.“Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor,Size merhamet göstermek için harekete geçiyor.Çünkü RAB adil Tanrı'dır.Ne mutlu O'nu özlemle bekleyenlere!”

Rab Halkını Kutsayacak

“Ey Yeruşalim'de oturan Siyon halkı,Artık ağlamayacaksın!Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da lütfedecek!Feryadını duyar duymaz seni yanıtlayacak.Rab ekmeği sıkıntıyla,Suyu cefayla verse de,Öğretmeniniz artık gizlenmeyecek\note 30:20 “Öğretmeniniz artık gizlenmeyecek” ya da “Öğretmenlerinizi artık dışlamayacaksınız”.,Gözünüzle göreceksiniz onu\note 30:20 “Onu” ya da “Onları”..Sağa ya da sola sapacağınız zaman,Arkanızdan, ‘Yol budur, bu yoldan gidin’Diyen sesini duyacaksınız.Gümüş kaplı oyma putlarınızı,Altın kaplama dökme putlarınızı‘Kirli’ ilan edecek,Kirli bir âdet bezi gibi atıp‘Defol’ diyeceksiniz.Rab toprağa ektiğiniz tohum için yağmur verecek,Toprağın ürünü olan yiyecek bol ve zengin olacak.O gün sığırlarınız geniş otlaklarda otlanacak.Toprağı işleyen öküzlerle eşeklerKürekle, yabayla savrulmuş,Tuzlanmış yem yiyecekler.Kulelerin yıkıldığı o büyük kıyım günüHer yüksek dağda, her yüce tepedeAkarsular olacak.RAB halkının kırıklarını sardığı,Vuruşuyla açtığı yaraları iyileştirdiği gün,Ay güneş gibi parlayacak,Güneş yedi kat, yedi günün toplam parlaklığı kadar parlak olacak.”

Rab Asur'u Cezalandıracak

Bakın, RAB'bin kendisi\note 30:27 “Kendisi”: İbranice “Adı”. uzaktan geliyor,Kızgın öfkeyle kara bulut içinde.Dudakları gazap dolu,Dili her şeyi yiyip bitiren ateş sanki.Soluğu adam boynuna dek yükselmiş taşkın ırmak gibi.Ulusları elekten geçirecek, değersizleri ayıracak,Halkların ağzına yoldan saptıran bir gem takacak.Ama sizler bayram gecesini kutlar gibiEzgiler söyleyeceksiniz.RAB'bin dağına, İsrail'in Kayası'naKaval eşliğinde çıktığınız gibiİçten sevineceksiniz.RAB heybetli sesini işittirecek;Kızgın öfkeyle, her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle,Sağanak yağmurla, fırtına ve doluylaBileğinin gücünü gösterecek.Asur RAB'bin sesiyle dehşete düşecek,O'nun değneğiyle vurulacak.RAB'bin terbiye değneğiyle onlara indirdiği her darbeyeTef ve lir eşlik edecek.RAB silahlarını savura savura onlarla savaşacak.Tofet çoktan hazırlandı,Evet, kral için hazırlandı.Geniş ve yüksektir odun yığını,Ateşi, odunu boldur.RAB kızgın kükürt selini andıranSoluğuyla tutuşturacak onu.