Книга пророка Исаии, глава 45

Rab Pers Kralı Koreş'i Seçiyor

RAB meshettiği kişiye,Sağ elinden tuttuğu Koreş'e sesleniyor.Uluslara onun önünde baş eğdirecek,Kralları silahsızlandıracak\note 45:1 “Silahsızlandıracak”: İbranice “Kuşağını çözecek”.,Bir daha kapanmayacak kapılar açacak.Ona şöyle diyor:“Senin önünsıra gidipDağları düzleyecek,Tunç kapıları kırıpDemir sürgülerini parçalayacağım.Seni adınla çağıranınBen RAB, İsrail'in Tanrısı olduğumu anlayasın diyeKaranlıkta kalmış hazineleri,Gizli yerlerde saklı zenginlikleri sana vereceğim.Sen beni tanımadığın haldeKulum Yakup soyu ve seçtiğim İsrail uğrunaSeni adınla çağırıp onurlu bir unvan vereceğim.RAB benim, başkası yok,Benden başka Tanrı yok.Beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım.Öyle ki, doğudan batıya dekBenden başkası olmadığını herkes bilsin.RAB benim, başkası yok.Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan,Esenliği ve felaketi yaratan,Bütün bunları yapan RAB benim.Ey gökler, yukarıdan doğruluk damlatın,Ey bulutlar, doğruluk yağdırın.Toprak yarılsın, kurtuluş meyvesi versin,Onunla birlikte doğruluk yetiştirsin.Bunları yaratan RAB benim.”

Her Şeyi Yaratan Tanrı

\v 9\note Yşa.29:16; Rom.9:20 Kendine biçim verenle çekişenin vay haline!Kil, topraktan yapılmış çömlek parçası,Kendisine biçim verene, “Ne yapıyorsun?Yarattığın nesnenin tutacağı yok” diyebilir mi?Babasına, “Dünyaya ne getirdin?”Ya da annesine, “Ne biçim şey doğurdun?”Diyenin vay haline!İsrail'in Kutsalı,Ona biçim veren RAB diyor ki,“Çocuklarımın geleceği hakkında beni sorgulayabilir,Ellerimin yapıtları hakkında bana buyruk verebilir misiniz?Dünyayı ben yaptım,Üzerindeki insanı ben yarattım.Benim ellerim gerdi gökleri,Bütün gök cisimleri benim buyruğumda.Koreş'i doğrulukla harekete geçirecek,Yollarını düzleyeceğim.Kentimi o onaracak,Sürgünlerimi ücret ya da ödül almadan o özgür kılacak.”Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.RAB diyor ki,“Mısır'ın ürettikleri,Kûş'un* ticaret gelirleriVe uzun boylu Sevalılar size gelecek, sizin olacak.Zincire vurulmuş olarak ardınızsıra yürüyecekler.Önünüzde yere kapanıp yalvaracaklar:‘Tanrı yalnız sizinledir,Başkası, başka Tanrı yok.’ ”Gerçekten sen kendini gizleyen bir Tanrı'sın,Ey İsrail'in Tanrısı, ey Kurtarıcı!Put yapanların hepsi utandırılacak, rezil olacak.Utanç içinde uzaklaşacaklar.Ama İsrail RAB tarafından kurtarılacak,Sonsuza dek sürecek kurtuluşu.Çağlar boyunca utandırılmayacak,Asla rezil olmayacak.Çünkü gökleri yaratan RAB,Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren,Üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diyeBiçimlendiren RAB –Tanrı O'dur– şöyle diyor:“RAB benim, başkası yok.Ben gizlide,Karanlıklar ülkesinin bir köşesinde konuşmadım.Yakup soyuna, ‘Beni olmayacak yerlerde\note 45:19 “Olmayacak yerlerde” ya da “boşuna”. arayın’ demedim.Doğru olanı söyleyen, adil olanı bildiren RAB benim.”

Tanrı ve Babil'in Putları

“Ey sizler, uluslardan kaçıp kurtulanlar,Toplanıp gelin, birlikte yaklaşın!Tahtadan oyma putlar taşıyan,Kurtaramayan ilahlara yakaranlar bilgisizdir.Konuşun, davanızı sunun,Birbirinize danışın.Bunları çok önceden duyurup bildiren kim?Ben RAB, bildirmedim mi?Benden başka Tanrı yok, adil Tanrı ve Kurtarıcı benim.Yok benden başkası.“Ey dünyanın dört bucağındakiler,Bana dönün, kurtulursunuz.Çünkü Tanrı benim, başkası yok.\v 23\note Rom.14:11; Flp.2:10-11 Kendi üzerime ant içtim,Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz:Her diz önümde çökecek,Her dil bana ant içecek.“Benim için şöyle diyecekler:‘Doğruluk ve güç yalnız RAB'dedir’,İnsanlar O'na gelecek.RAB'be öfkelenenlerin hepsi utandırılacak.Ama bütün İsrail soyuRAB tarafından aklanacak,O'nunla övünecek.