Книга пророка Исаии, глава 53

\v 1\note Yu.12:38\note Rom.10:16 Verdiğimiz habere kim inandı?RAB'bin gücü kime açıklandı?O RAB'bin önünde bir fidan gibi,Kurak yerdeki kök gibi büyüdü.Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu.Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu.İnsanlarca hor görüldü,Yapayalnız bırakıldı.Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı.İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü,Ona değer vermedik.\v 4\note Mat.8:17Aslında hastalıklarımızı o üstlendi,Acılarımızı o yüklendi.Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını,Vurulup ezildiğini sandık.\v 5\note 1Pe.2:24Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.Esenliğimiz için gerekli olan cezaOna verildi.Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.\v 6\note 1Pe.2:25Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,Her birimiz kendi yoluna döndü.Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.\v 7\note 1Pe.2:23; Va.5:6\note Elç.8:32-33 O baskı görüp eziyet çektiyse deAğzını açmadı.Kesime götürülen kuzu gibi,Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibiAçmadı ağzını.Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü.Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzündenYaşayanlar diyarından atıldı.Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu?\v 9\note 1Pe.2:22Şiddete başvurmadığı,Ağzından hileli söz çıkmadığı halde,Ona kötülerin yanında bir mezar verildi,Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü,Acı çekmesini istedi.Canını suç sunusu olarak sunarsaSoyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak.RAB'bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.Canını feda ettiği içinGördükleriyle\note 53:11 “Gördükleriyle”: Septuaginta, Kumran “Işığı görünce”. hoşnut olacak.Doğru kulum, kendisini kabul eden\note 53:11 “Kendisini kabul eden”: “Bilgisiyle”. birçoklarını aklayacak.Çünkü onların suçlarını o üstlendi.\v 12\note Mar.15:28; Luk.22:37 Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim,Ganimeti güçlülerle paylaşacak.Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı.Pek çoklarının günahını o üzerine aldı,Başkaldıranlar için de yalvardı.