Книга пророка Исаии, глава 58

Gerçek Oruç

“Avaz avaz bağırın, çekinmeyin,Sesinizi boru sesi gibi yükseltin;Halkıma isyanlarını,Yakup soyuna günahlarını bildirin.Bana her gün danışıyor,Yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış!Doğru davranan,Tanrısı'nın buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi…Benden adil yargılar diliyor,Bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış\note 58:2 “Bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış” ya da “onlara yakın olmamı istiyorlarmış”..Diyorlar ki, ‘Oruç tuttuğumuzu neden görmüyor,İsteklerimizi denetlediğimizi neden farketmiyorsun?’“Bakın, oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor,İşçilerinizi eziyorsunuz.Orucunuz kavgayla, çekişmeyle,Şiddetli yumruklaşmayla bitiyor.Bugünkü gibi oruç tutmaklaSesinizi yükseklere duyuramazsınız.İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz?İnsanın isteklerini denetlemesi gereken gün böyle mi olmalı?Kamış gibi baş eğip çul ve kül üzerine mi oturmalı?Siz buna mı oruç, RAB'bi hoşnut eden gün diyorsunuz?Benim istediğim oruç,Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek,Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak,Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi?Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi?Barınaksız yoksulları evinize alır,Çıplak gördüğünüzü giydirir,Yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz,Işığınız tan gibi ağaracak,Çabucak şifa bulacaksınız.Doğruluğunuz önünüzden gidecek,RAB'bin yüceliği artçınız olacak.O zaman yardım çağrılarınızı RAB yanıtlayacak,Feryat ettiğinizde, ‘İşte buradayım’ diyecek.“Eğer boyunduruğa, başkalarını suçlamaya\note 58:9 “Başkalarını suçlamak”: İbranice “Parmakla göstermek”.,Kötücül konuşmalara son verirseniz,Açlar uğruna kendinizi feda eder,Yoksulların gereksinimini karşılarsanız,Işığınız karanlıkta parlayacak,Karanlığınız öğlen gibi ışıyacak.RAB her zaman size yol gösterecek,Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek.İyi sulanmış bahçe gibi,Tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız.Halkınız eski yıkıntıları onaracak,Geçmiş kuşakların temelleri üzerineYeni yapılar dikeceksiniz.‘Duvardaki gedikleri onaran,Sokakları oturulacak hale getiren’ denecek sizlere.“Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Günü'nü* çiğnemezseniz,Şabat Günü'ne ‘Zevkli’,RAB'bin kutsal gününe ‘Onurlu’ derseniz,Kendi yolunuzdan gitmez,Keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz,O günü yüceltirseniz,RAB'den zevk alırsınız.O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır,Atanız Yakup'un mirasıyla doyururum.”Bunu söyleyen RAB'dir.