Книга пророка Исаии, глава 62

Siyon'un Yeni Adı

Zaferi ışık gibi parlayıncaya,Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dekSiyon uğruna susmayacak,Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım.\v 2\note Yşa.65:15; Va.2:17 Uluslar senin zaferini,Bütün krallar görkemini görecek.RAB'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.RAB'bin elinde güzellik tacı,Tanrın'ın elinde krallık sarığı olacaksın.Artık sana “Terk edilmiş”,Ülkene “Virane” denmeyecek;Bunun yerine sana “Sevdiğim”,Ülkene “Evli” denecek.Çünkü RAB seni seviyor,Ülken de evli sayılacak.Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse,Oğulların da seninle öyle evlenecek\note 62:5 “Oğulların da seninle öyle evlenecek” ya da “sana biçim veren seninle evlenecek”..Güvey gelinle nasıl sevinirse,Tanrın da seninle öyle sevinecek.Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim,Gece gündüz hiç susmayacaklar.Ey RAB'be sözünü anımsatanlar, Yeruşalim'i pekiştirene,Onu yeryüzünün övüncü kılana dekDurup dinlenmeden RAB'be yakarın, O'na rahat vermeyin.RAB sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti:“Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim,Emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek.Tahılı devşiren yiyecekVe RAB'be övgüler sunacak.Üzümü toplayan,Şarabını kutsal avlularımda içecek.”Geçin, geçin kent kapılarından!Halkın yolunu açın!Toprak yığıp yol yapın,Taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin!\v 11\note Yşa.40:10; Va.22:12 RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu:“Siyon kızına, ‘İşte kurtuluşun geliyor’ deyin,‘Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.’ ”Siyon halkına, “RAB'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk” diyecekler.Ve sen Yeruşalim,“Aranan, terk edilmemiş kent” diye anılacaksın.