Book of Jeremiah, глава 2

Tanrı İsrail'i Yargılıyor

RAB bana şöyle seslendi: “Git, şunları Yeruşalim halkına duyur. RAB diyor ki,“ ‘Gençliğindeki bağlılığını,Gelinliğindeki sevgini,Çölde, ekilmemiş topraktaBeni nasıl izlediğini anımsıyorum.İsrail RAB için kutsal bir halk,Hasadının ilk ürünüydü.Onu yeren herkes suçlu sayılır,Başına felaket gelirdi’ ” diyor RAB.RAB'bin sözünü dinleyin,Ey Yakup soyu,İsrail'in bütün boyları!RAB diyor ki,“Atalarınız bende ne haksızlık buldular daBenden uzaklaştılar?Değersiz putları izleyerekKendileri de değersiz oldular.‘Mısır'dan bizi çıkaran,Çölde, çukurlarla dolu çorak toprakta,Koyu karanlıkta kalan kurak toprakta,Kimsenin geçmediği,Kimsenin yaşamadığı topraktaBize yol gösteren RAB nerede?’ diye sormadılar.Meyvesini, en iyi ürününü yiyesiniz diyeSizi verimli bir ülkeye getirdim.Oysa siz gelir gelmez ülkemi kirlettiniz,Mülkümü iğrenç bir yere çevirdiniz.Kâhinler, ‘RAB nerede?’ diye sormadılar,Kutsal Yasa uzmanları beni tanımadılar,Yöneticiler bana başkaldırdılar;Peygamberler Baal adına peygamberlik edipİşe yaramaz putların ardınca gittiler.“Bu yüzden sizden yine davacı olacağım” diyor RAB,“Torunlarınızdan da davacı olacağım.Gidin de Kittim2:10 “Kittim”: Kıbrıs ve İsrail'in batısındaki başka ülkeleri temsil ediyor. kıyılarına bakın!Kedar2:10 “Kedar”: İsrail'in doğusundaki ülkeleri temsil ediyor. ülkesine adam gönderip iyice inceleyin,Hiç böyle bir şey oldu mu, olmadı mı görün.Hiçbir ulus ilahlarını değiştirdi mi?–Ki onlar zaten tanrı değildirler–Ama benim halkım görkemini2:11 “Görkemini”: Bazı eski İbrani din bilginlerine göre “Görkemimi”.İşe yaramaz putlara değişti.Ey gökler, şaşın buna,Tir tir titreyin, şaşakalın” diyor RAB.“Çünkü halkım iki kötülük yaptı:Beni, diri suların pınarını bıraktı,Kendilerine sarnıçlar,Su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar.İsrail uşak mı?Köle olarak mı doğdu?Öyleyse neden gümbür gümbür kükreyenGenç aslanlara av oldu?Ülkeyi viraneye çevirdiler,Kentler yerle bir edildi, kimsesiz bırakıldı!Nof2:16 “Nof”: Memfis diye de bilinir. ve Tahpanhes halkıKafanı kırdı.Seni yolda yürüten Tanrın RAB'bi bırakmaklaBaşına bunları getirdin.Şimdi Şihor2:18 “Şihor”: Nil'in kollarından biri olduğu sanılıyor. suyundan içmek içinMısır'a gitmek size yarar sağlar mı?Fırat suyundan içmek içinAsur'a gitmek size ne sağlar?Seni kendi kötülüğün yola getirecek,Dönekliğin seni paylayacak.Tanrın RAB'bi bırakmanın,Benden korkmamanınNe kadar kötü, ne kadar acı olduğunu gör de anla.”Rab, Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.“Boyunduruğunu çok önce kırdın,Bağlarını kopardın.‘Kulluk etmeyeceğim’ dedin.Gerçekten de her yüksek tepede,Her bol yapraklı ağacın altındaFahişe gibi yatıp kalktın.Oysa ben seni en iyi cinstenSeçme bir asma olarak dikmiştim.Nasıl oldu da yozlaşıp yabanıl asmaya döndün?Çamaşır sodasıyla yıkansan,Bol kül suyu kullansan bile,Suçun önümde yine leke gibi duruyor”Diyor Egemen RAB.“Öyleyken nasıl, ‘Ben kirlenmedim,Baallar'ı izlemedim’ diyebilirsin?Vadide nasıl davrandığına bak daNe yaptığını anla.Sen orada burada dolaşanAyağı tez bir dişi devesin.Kösnüyüp havayı koklayanKıra alışkın yaban eşeğisin.Azgınken kim tutabilir onu?Peşine düşenlerin yorulması gerekmez,Çiftleşme zamanı gelince onu bulurlar.Yalınayak koşmaktan sakın,Susuzluktan boğazını koru.Ama sen, ‘Boş ver!Ben başka ilahları seviyorum,Onları izleyeceğim’ dedin.“Hırsız yakalandığında nasıl utanırsa,İsrail'in halkı, kralları, önderleri,Kâhinleri, peygamberleri de öyle utanacak.Onlar ağaca, ‘Babamsın’,Taşa, ‘Bizi sen doğurdun’ derler.Çünkü bana yüzlerini değil,Sırtlarını çevirdiler.Ama felakete uğrayınca,‘Kalk da bizi kurtar’ diye yakarırlar.Hani nerede kendiniz için yaptığınız ilahlar?Felakete uğradığınızda kurtarabiliyorlarsa,Kalkıp gelsinler.Kentlerinin sayısı kadarİlahların var, ey Yahuda halkı.”“Neden bana dava açıyorsunuz?Hepiniz bana başkaldırdınız” diyor RAB.“Halkınızı boşuna cezalandırdım, yola gelmediler.Kılıcınız yırtıcı aslan gibi öldürdü peygamberlerinizi.“Ey siz, bu kuşağın çocukları,RAB'bin sözünü anlayın!Ben İsrail için bir çöl,Kapkaranlık bir ülke mi oldum?Öyleyse halkım neden, ‘Başımıza buyruğuz,Artık sana dönmeyeceğiz’ diyor?Erden kız takılarını,Gelin çeyizini unutabilir mi?Ama halkım sayısız günlerce unuttu beni.Aşkı kovalamaktaNe kadar beceriklisin!Kötü kadınlara bile kendi yöntemlerini öğretebildin.Eteğin suçsuz yoksulların kanıyla lekelenmiş,Oysa ev soyarken yakalamadın onları.Bütün bunlara karşın,‘Ben suçsuzum,Kuşkusuz RAB'bin bana öfkesi dindi’ diyorsun.Ama ‘Günah işlemedim’ dediğin içinYargılayacağım seni.Neden boyuna döneklik yapıp duruyorsun?Asur'da düşkırıklığına uğradığın gibi,Mısır'da da düşkırıklığına uğrayacaksın.Oradan da ellerin başında çıkacaksın,Çünkü RAB senin güvendiklerini reddetti;Onlardan yarar sağlamayacaksın.”