Книга пророка Иеремии, глава 47

Filistliler'le İlgili Bildiri

\v 1\note Yşa.14:29-31; Hez.25:15-17; Yoe.3:4-8; Amo.1:6-8; Sef.2:4-7; Zek.9:5-7 Firavun Gazze'ye saldırmadan önce RAB'bin Peygamber Yeremya'ya bildirdiği Filistliler'e ilişkin söz şudur:RAB diyor ki,“Bakın sular kuzeyden nasıl yükseliyor!Taşkın bir ırmak olacak,Ülkeyi ve içindeki her şeyi,Kentleri ve içinde yaşayanları kaplayacak.İnsanlar yakaracak,Ülkede yaşayan herkes feryat edecek.Dörtnala koşan aygırlarınToynak seslerinden,Savaş arabalarının takırtısından,Tekerleklerin gürültüsündenBabalar dönüp çocuklarına bakmayacak;Ellerinde derman kalmayacak.Çünkü Filistliler'in yok edileceği gün geliyor.Sur ve Sayda'ya yardım edebilecekSağ kalan herkes kesilip yok edilecek.RAB Kaftor\note 47:4 “Kaftor”: Bugünkü Girit. kıyısından gelen Filistliler'inSağ kalanlarını yok edecek.Gazze yastan saçını yolacak,Aşkelon susturulacak.Ey ovada sağ kalanlar,Ne zamana dek bedenlerinizi yaralayacaksınız?Ah, RAB'bin kılıcı!Yatışmana daha ne kadar zaman var?Dön kınına! Dur ve sessiz ol!Ama RAB ona buyruk vermişken,Aşkelon'a, deniz kıyısınaSaldırmak üzere görevlendirmişkenKılıç nasıl yatışabilir?”