Книга пророка Иеремии, глава 51

RAB diyor ki,“İşte Babil'e ve Lev-Kamay'da\note 51:1 “Lev-Kamay”: “Düşmanın yüreği” anlamına gelen Kildan ülkesini simgeleyen şifreli bir söz. yaşayanlara karşıYok edici bir rüzgar çıkaracağım.Tahıl savuranları göndereceğim Babil'e;Onu savurup ayıklasınlar,Ülkesini boşaltsınlar diye.Yıkım günü her yandan saldıracaklar ona.Okçu yayını germesin,Zırhını kuşanmasın.Onun gençlerini esirgemeyin!Ordusunu tümüyle yok edin.Kildan ülkesinde ölüler,Babil sokaklarında yaralılar serilecek yere.İsrail'in Kutsalı'na karşıÜlkeleri suçla dolu olmasına karşın,Tanrıları Her Şeye Egemen RABİsrail ve Yahuda halklarını bırakmadı.\v 6\note Va.18:4Babil'den kaçın!Herkes canını kurtarsın!Babil'in suçu yüzünden yok olmayın!Çünkü RAB'bin öç alma zamanıdır,Ona hak ettiğini verecek.\v 7\note Va.17:2-4; 18:3 Babil RAB'bin elinde bir altın kâseydi,Bütün dünyayı sarhoş etti.Uluslar şarabını içtiler,Bu yüzden çıldırdılar.\v 8\note Yşa.21:9; Va.14:8; 18:2 Ansızın düşüp paramparça olacak Babil,Yas tutun onun için!Yarasına merhem sürün, belki iyileşir.\v 9\note Va.18:5‘Babil'i iyileştirmek istedik, ama iyileşmedi.Bırakalım onu,Hepimiz kendi ülkemize dönelim.Çünkü onun yargısı göklere erişiyor,Bulutlara kadar yükseliyor.“ ‘RAB haklı olduğumuzu gösterdi,Gelin, Tanrımız RAB'bin neler yaptığınıSiyon'da anlatalım.’“Okları bileyin,Ok kılıflarını doldurun!RAB Med krallarını harekete geçirdi,Amacı Babil'i yok etmek.RAB öcünü, tapınağının öcünü alacak.Babil surlarına karşı sancak kaldırın!Muhafızları pekiştirin,Nöbetçileri yerleştirin,Pusu kurun!Çünkü RAB Babil halkı için söyledikleriniHem tasarladı hem de yerine getirdi.\v 13\note Va.17:1Ey sizler, akarsuların kıyısında yaşayan,Hazinesi bol olanlar,Sonunuz geldi, zamanınız doldu.Her Şeye Egemen RAB varlığı hakkı için ant içti:Seni çekirge sürüsüyle doldurur gibiAskerlerle dolduracağım.Sana karşı zafer çığlıkları atacaklar.”

Rab'be Övgüler

“Gücüyle yeryüzünü yaratan,Bilgeliğiyle dünyayı kuran,Aklıyla gökleri yayan RAB'dir.\v 16\note Mez.135:7; Yer.10:13 O gürleyince gökteki sular çağıldar,Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir,Yağmur için şimşek çaktırır,Ambarlarından rüzgar estirir.Hepsi budala, bilgisiz.Her kuyumcu yaptığı puttan utanacak.O putlar yapmacıktır,Soluk yoktur onlarda.Yararsız, alay edilesi nesnelerdir,Cezalandırılınca yok olacaklar.Yakup'un Payı onlara benzemez.Mirası olan oymak dahilHer şeye biçim veren O'dur,Her Şeye Egemen RAB'dir adı.

Babil Cezalandırılıyor

“Sen benim savaş çomağım,Savaş silahımsın.Ulusları parçalayacak,Krallıkları yok edeceğim seninle.Seninle atlarla binicilerini,Savaş arabalarıyla sürücülerini kırıp ezeceğim.Erkeklerle kadınları,Gençlerle yaşlıları,Delikanlılarla genç kızları,Çobanla sürüsünü,Çiftçiyle öküzlerini,Valilerle yardımcılarını darmadağın edeceğim.“Babil'de ve Kildan ülkesinde yaşayanlaraSiyon'da yaptıkları bütün kötülüğün karşılığınıGözlerinizin önünde ödeteceğim” diyor RAB.“Ey yıkıcı dağ, sana karşıyım,Ey bütün dünyayı yıkan” diyor RAB,“Elimi sana karşı kaldırıpSeni uçuruma yuvarlayacak,Yanık bir dağa çevireceğim.Senden köşe taşı, temel taşı olmayacak,Çünkü sonsuza dek viran kalacaksın” diyor RAB.“Ülkeye sancak dikin!Uluslar arasında boru çalın!Ulusları Babil'le savaşmaya hazırlayın.Ararat, Minni, Aşkenaz krallıklarınıOna karşı toplayın.Ona karşı bir komutan atayın,Çekirge sürüsü kadar at gönderin üzerine.Ulusları –Med krallarını, valilerini,Bütün yardımcılarını,Yönetimi altındaki bütün ülkeleri–Onunla savaşmaya hazırlayın.Ülke titreyip kıvranıyor!Çünkü RAB'bin Babil diyarınıIssız bir viraneye çevirme amacıYerine gelmeli.Babil yiğitleri savaştan vazgeçti,Kalelerinde oturuyorlar.Güçleri tükendi,Ürkek kadınlara döndüler.Oturdukları yerler ateşe verildi,Kapı sürgüleri kırıldı.Babil Kralı'na ulak üstüne ulak,Haberci üstüne haberci geldi.‘Kent bütünüyle düştü,Irmak geçitleri tutuldu,Bataklıklar ateşe verildi,Askerler dehşete kapıldı’ diye haber verdiler.”İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki,“Zamanı gelince harman yeri nasıl çiğnenirse,Babil kızı da öyle olacak.Kısa süre sonra onun daBiçim zamanı gelecek.”Siyon halkı, “Babil Kralı Nebukadnessar yuttu bizi, ezdi,Boş bir kaba çevirdi” diyecek,“Canavar gibi yuttu bizi,Güzel yemeklerimizle karnını doyurdu,Sonra bizi kustu.Bize ve yurttaşlarımıza yapılan zorbalıkBabil'in başına gelsin.”Yeruşalim, “Dökülen kanımızın hesabıKildaniler'den sorulsun” diyecek.

Rab İsrail'e Yardım Edecek

Bunun için RAB diyor ki,“İşte davanızı ben savunacağım,Öcünüzü ben alacağım;Onun ırmağını kurutacak,Kaynağını keseceğim.Babil taş yığınına, çakal yuvasına dönecek,Dehşet ve alay konusu olacak.Kimse yaşamayacak orada.Halkı genç aslanlar gibi kükreyecek,Aslan yavruları gibi homurdanacak.Ama kızıştıklarında onlara şölen veripHepsini sarhoş edeceğim;Keyiflensinler,Uyanmayacakları sonsuz bir uykuyaDalsınlar diye” diyor RAB.“Onları kuzu gibi, koç ve teke gibiBoğazlanmaya götüreceğim.”

Babil'in Sonu

“Şeşak\note 51:41 “Şeşak”: Babil'i simgeleyen şifreli bir söz. nasıl alındı!Bütün dünyanın övünç kaynağı nasıl ele geçirildi!Uluslar arasında Babil nasıl dehşet oldu!Deniz basacak Babil'i,Kabaran dalgalar örtecek.Kentleri viran olacak,Toprakları kimsenin yaşamadığı, geçmediğiKurak bir çöle dönecek.Babil ilahı Bel'i orada cezalandıracak,Yuttuğunu ona kusturacağım.Artık akın akın uluslar gelmeyecek ona.Babil surları yıkılacak.\v 45\note Va.18:4“Oradan çık, ey halkım!Hepiniz canınızı kurtarın!Kaçın RAB'bin kızgın öfkesinden!Ülkede duyacağınız söylentiler yüzündenCesaretinizi yitirmeyin, korkmayın.Bir yıl bir söylenti duyulur, ertesi yıl bir başkası;Ülkedeki zorbalıkla,Önderin öndere karşı çıktığıylaİlgili söylentiler yayılır.İşte bu yüzden Babil'in putlarınıCezalandıracağım günler geliyor.Bütün ülke utandırılacak,Öldürülenler ülkenin ortasında yere serilecek.\v 48\note Va.18:20O zaman yer, gök ve onlardaki her şeyBabil'in başına gelenlere sevinecek.Çünkü kuzeyden gelen yok edicilerSaldıracaklar ona” diyor RAB.\v 49\note Va.18:24Yeremya şöyle diyor:“İsrail'in öldürülenleri yüzünden düşmelidir Babil.Yeryüzünde öldürülen herkes Babil yüzünden düştü.Ey sizler, kılıçtan kurtulanlar,Kaçın, oyalanmayın!RAB'bi anın uzaktan,Yeruşalim'i düşünün!”“Rezil olduk, çünkü aşağılandık,Yüzümüz utanç içinde.Çünkü yabancılar RAB'bin Tapınağı'nınKutsal yerlerine girmişler.”“Bu yüzden” diyor RAB,“Putlarını cezalandıracağım günler geliyor,Yaralılar inleyecek bütün ülkede.Babil göklere çıksa,Yüksekteki kalesini pekiştirse de,Yok edicileri göndereceğim üzerine” diyor RAB.“Babil'den çığlık,Kildan ülkesinden büyük yıkım sesi duyuluyor.Çünkü RAB Babil'i yıkıma uğratıyor;Şamatasını susturuyor.Düşman engin sular gibi kükrüyor,Seslerinin gürültüsü yankılanıyor.Çünkü Babil'e karşı bir yok edici çıkacak;Yiğitleri tutsak olacak,Yayları paramparça edilecek.Çünkü RAB karşılık veren bir Tanrı'dır,Her şeyin tam karşılığını verir.Babil önderlerini, bilgelerini, valilerini,Yardımcılarını, yiğitlerini öyle sarhoş edeceğim ki,Sonsuz bir uykuya dalacak, hiç uyanmayacaklar”Diyor adı Her Şeye Egemen RAB olan Kral.Her Şeye Egemen RAB diyor ki,“Babil'in kalın surları yerle bir edilecek,Yüksek kapıları ateşe verilecek.Halkların çektiği emek boşuna,Ulusların didinmesi ateşe yarayacak.”

Yeremya'nın Bildirisi Babil'e Ulaşıyor

Yahuda Kralı Sidkiya'nın krallığının dördüncü yılında, baş görevli Mahseya oğlu Neriya oğlu Seraya Sidkiya'yla birlikte Babil'e gittiğinde Peygamber Yeremya ona şu buyruğu verdi. Yeremya Babil'in başına gelecek bütün felaketleri, Babil'e ilişkin bütün bu sözleri bir tomara yazmıştı. Yeremya Seraya'ya şöyle dedi: “Babil'e varır varmaz bütün bu sözleri okumayı unutma. De ki, ‘Ya RAB, burayı yıkacağını, içinde insan da hayvan da yaşamayacağını, ülkenin sonsuza dek viran kalacağını söyledin.’ \v 63\note Va.18:21 Okumayı bitirince tomarı bir taşa bağlayıp Fırat'a fırlat. Sonra de ki, ‘Babil başına getireceğim felaket yüzünden batacak, bir daha kalkamayacak. Bitkin düşecekler.’ ”

Yeremya'nın sözleri burada son buluyor.