Книга пророка Иоиля, глава 2

Çekirge Ordusu

Siyon'da boru çalın,Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın.Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin.Çünkü RAB'bin günü çok yaklaştı, geliyor.\v 2\note Sef.1:15\note Çık.10:14 Zifiri karanlık bir gün olacak,Bulutlu, koyu karanlık bir gün.Dağların üzerine çöken karanlık gibiKalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu\note 2:2 “Çekirge ordusu”: İbranice'de sadece “Ordu” sözcüğü geçiyor. geliyor.Böylesi hiçbir zaman görülmedi,Kuşaklar boyu da görülmeyecek.Önlerini ateş kavuruyor,Artları alev alev.Önlerinde Aden bahçesi gibi uzanan topraklarArtlarında ıssız çöllere dönüyor.Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor.\v 4\note Va.9:7-9Atlara benziyorlar,Savaş atları gibi koşuyorlar.Savaş arabalarının, anızı yiyip bitiren alevlerinÇıkardığı gürültüye benzer bir sesle,Savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibiSıçraya sıçraya dağları aşıyorlar.\v 6\note Nah.2:10Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor;Herkesin beti benzi soluyor.Yiğitler gibi saldırıyorlar,Askerler gibi surları aşıyorlar.Dosdoğru ilerliyorlar,Yollarından sapmadan.İtişip kakışmadan,Her biri kendi yolundan yürüyor.Savunma hatlarını yarıp geçiyorlar,Sırayı bozmadan.Kente doğru koşuşuyor,Surların üzerinden aşıyorlar.Evlere tırmanıyor ve hırsız gibiPencerelerden içeri süzülüyorlar.\v 10\note Va.8:12Yeryüzü önlerinde sarsılıyor,Gökyüzü titriyor;Güneş ve ay kararıyor,Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.\v 11\note Va.6:17RAB ordusunun başında gürlüyor.Sayısızdır O'nun ordularıVe buyruğuna uyan güçlüdür.RAB'bin o büyük günü ne korkunçtur!O güne kim dayanabilir?

Rab'be Dönün

RAB diyor ki,“Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarakBütün yüreğinizle bana dönün.\v 13\note Çık.34:6; Say.14:18; Neh.9:17; Mez.86:15; 103:8; 145:8; Yun.4:2 Giysilerinizi değil,Yüreklerinizi paralayınVe Tanrınız RAB'be dönün.Çünkü RAB lütfeder, acır,Tez öfkelenmez, sevgisi engindir,Cezalandırmaktan vazgeçer.Kim bilir, belki size acır da kararından döner.Ardında bereket bırakır.O zaman O'na tahıl ve şarap sunuları sunarsınız.“Siyon'da boru çalın,Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın.Halkı toplayın, topluluğu kutsal kılın,Yaşlıları bir araya getirin.Çocukları, hatta emzikte olanları toplayın.Güvey odasından, gelin gerdeğinden çıkıp gelsin.Kâhinler, RAB'bin hizmetkârları,Tapınağın girişiyle sunak arasında ağlaşıp,‘Ya RAB, halkını esirge’ diye yalvarsınlar.‘Mirasın olan halkının aşağılanmasına izin verme,Uluslar onunla alay etmesin.Halklar arasında neden,Onların Tanrısı nerede? densin?’ ”

Rab'bin Yanıtı

O zaman RAB halkına acıyıp ülkesini esirgeyecek.Halkına şöyle yanıt verecek:“Bakın, size tahıl, yeni şarapVe zeytinyağı vereceğim,Bunlara doyacaksınız.Artık ulusların sizi aşağılamasına izin vermeyeceğim.Kuzeyden gelen çekirge ordusunu\note 2:20,25 “Çekirge ordusu”: İbranice'de sadece “Ordu” sözcüğü geçiyor. sizden uzaklaştıracağım,Kurak ve ıssız bir ülkeye süreceğim.Önden gidenleri Lut Gölü'ne,Arkadan gelenleri Akdeniz'e süreceğim.Leşleri kokacak,Kokuları göklere yükselecek.Çünkü korkunç şeyler yaptılar.“Ey toprak, korkma, sevinçle coş!Çünkü RAB büyük işler yaptı.Ey kır hayvanları, korkmayın!Çünkü otlaklar yeşeriyor.Ağaçlar meyvelerini yükleniyor,İncir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor.Ey Siyon halkı,Tanrınız RAB'de sevinç bulun, coşun.İlk yağmuru size tam ölçüsüyle veriyor\note 2:23 “İlk yağmuru size tam ölçüsüyle veriyor” ya da “Size doğruluğu öğretecek olan öğretmeni veriyor”.;Daha önce olduğu gibi,İlk ve son yağmurları yağdırıyor.Harman yeri tahılla dolacak.Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak.Üzerinize gönderdiğim büyük çekirge ordusunun,Olgunlaşmış ve yumurtadan yeni çıkmış çekirgenin,Yavrunun ve genç çekirgeninSize kaybettirdiği yılları geri vereceğim.Bol bol yiyip doyacakVe sizin için harikalar yaratanTanrınız RAB'bin adını öveceksiniz.Halkım bir daha utandırılmayacak.Bileceksiniz ki, İsrail halkının arasındayım,Tanrınız RAB benim, başka biri yok.Halkım bir daha utandırılmayacak.”

Rab'bin Günü

\v 28\note Elç.2:16-21“Ondan sonra bütün insanların üzerineRuhum'u dökeceğim.Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.Yaşlılarınız düşler,Gençleriniz görümler görecek.O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhum'u dökeceğim.Göklerde ve yeryüzünde,Kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim.\v 31\note Mat.24:29; Mar.13:24-25; Luk.21:25; Va.6:12-13 RAB'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önceGüneş kararacak, ay kan rengine dönecek.\v 32\note Rom.10:13O zaman RAB'bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.RAB'bin dediği gibi,Siyon Dağı'nda ve Yeruşalim'de kurtulupSağ kalanlar arasındaRAB'bin çağıracağı kimseler olacak.”