Book of Obadiah

Rab Edom'u Cezalandıracak

(Yer.49:7-22)

\v 1Ovadya'nın görümü.

Egemen RAB'bin Edom için söyledikleri:RAB'den bir haber aldık:Uluslara gönderdiği haberci,“Gelin, Edom'la savaşalım!” diyor.Edom'a, “Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim,Herkes seni hor görecek” diyor.“Kaya3 “Kaya”: İbranice “Sela”. “Kaya” anlamına gelen Sela, Edom'un başkentinin adıydı. kovuklarında yaşayan,Evini yükseklerde kuran sen!Yüreğindeki gurur seni aldattı.İçinden, ‘Beni kim yere indirebilir?’ diyorsun.Kartal gibi yükselsen de,Yuvanı yıldızlar arasında kursan da,Oradan indireceğim seni” diyor RAB.“Hırsızlar ya da haydutlar gece sana gelselerdi,Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı?Üzüm toplayanlar bağına girseydi,Birkaç salkım bırakmazlar mıydı?Ama seni ne felaketler bekliyor;Esav'ın her şeyi yağmalanacak,Gizli hazineleri ortaya çıkarılacak.Seninle antlaşma yapanların hepsiSeni toprağından sürecek.Güvendiğin insanlarSeni aldatıp yenilgiye uğratacak,Ekmeğini yiyenler sana tuzak kuracakVe sen farkına varmayacaksın bile.”RAB diyor ki,“O gün Edom'un bilge adamlarını,Esav'ın dağlarındaki bilgiçleri yok edeceğim.Ey Teman9 “Teman”: Edom'un önemli kentlerinden biriydi., yiğitlerin öyle bir korkuya kapılacak ki,Esav'ın dağlarında bulunanların hepsiKıyıma uğrayıp yok olacak.“Yakup soyundan gelen kardeşlerineYaptığın zorbalıktan ötürü utanca boğulacakVe sonsuza dek yok olacaksın.Çünkü yabancılar onların malını mülkünü yağmaladıkları günUzakta durup seyrettin.Öteki uluslar kapılarından içeri giripYeruşalim için kura çektiklerindeSen de onlardan biri gibi davrandın.Yahudalı kardeşlerinin o kötü günündenZevk almamalıydın.Başlarına gelen yıkıma sevinmemeli,Sıkıntılı günlerinde onlarla alay etmemeliydin.Halkım felakete uğradığı günKente girmemeliydin,O gün halkımın uğradığı kötülükten zevk almamalı,Malını mülkünü ele geçirmeye kalkmamalıydın.Kaçmaya çalışanları öldürmek içinYol ağzında durmamalı,O sıkıntılı günde kurtulanlarıDüşmana teslim etmemeliydin.”

Tanrı Ulusları Yargılayacak

“RAB'bin bütün ulusları yargılayacağı gün yaklaştı.Ey Edom, ne yaptıysan sana da aynısı yapılacak.Yaptıkların kendi başına gelecek.Ey Yahudalılar, kutsal dağımda nasıl içtiyseniz,Bütün uluslar da öyle içecekler.İçip içip yok olacaklar,Hiç var olmamış gibi.”

İsrail'in Zaferi

“Ama kurtulanlar Siyon Dağı'nda toplanacakVe orası kutsal olacak.Yakup soyu da mirasına kavuşacak.Yakup soyu ateş,Yusuf soyu alev,Esav soyu anız olacak.Onları yakıp yok edecekler.Esav soyundan kurtulan olmayacak.”RAB böyle diyor.

Yahudalılar'dan Negev halkı Esav'ın dağlarını; Şefela halkı Filist bölgesini; Yahudalılar'ın tümü Efrayim ve Samiriye topraklarını; Benyaminliler Gilat'ı mülk edinecekler. Kenan'dan sürülmüş olan İsrailli savaşçılar Sarefat'a kadar uzanan toprakları, Sefarat'taki Yeruşalimli sürgünler de Negev'deki kentleri mülk edinecekler. Halkı kurtaranlar Esav'ın dağlarını yönetimleri altına almak için Siyon Dağı'na çıkacaklar ve egemenlik RAB'bin olacak.