Псалтирь, глава 105

105. Mezmur

(1Ta.16:8-22)

\v 1\note 1Ta.16:8; Yşa.12:4 RAB'be şükredin, O'nu adıyla çağırın,Halklara duyurun yaptıklarını!O'nu ezgilerle, ilahilerle övün,Bütün harikalarını anlatın!Kutsal adıyla övünün,Sevinsin RAB'be yönelenler!RAB'be ve O'nun gücüne bakın,Durmadan O'nun yüzünü arayın!Ey sizler, kulu İbrahim'in soyu,Seçtiği Yakupoğulları,O'nun yaptığı harikaları,Olağanüstü işleriniVe ağzından çıkan yargıları anımsayın!Tanrımız RAB O'dur,Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.\v 8\note Yar.12:7; 17:8\note Yar.26:3O antlaşmasını,Bin kuşak için verdiği sözü,İbrahim'le yaptığı antlaşmayı,İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar.\v 10\note Yar.28:13“Hakkınıza düşen mülk olarakKenan ülkesini size vereceğim” diyerek,Bunu Yakup için bir kural,İsrail'le sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı.O zaman bir avuç insandılar,Sayıca az ve ülkeye yabancıydılar.Bir ulustan öbürüne,Bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular.\v 14\note Yar.20:3-7RAB kimsenin onları ezmesine izin vermedi,Onlar için kralları bile payladı:“Meshettiklerime dokunmayın,Peygamberlerime kötülük etmeyin!” dedi.\v 16\note Yar.41:53-57Ülkeye kıtlık gönderdi,Bütün yiyeceklerini yok etti.\v 17\note Yar.37:28; 45:5 Önlerinden bir adam göndermişti,Köle olarak satılan Yusuf'tu bu.\v 18\note Yar.39:20–40:23Zincir vurup incittiler ayaklarını,Demir halka geçirdiler boynuna,Söyledikleri gerçekleşinceye dek,RAB'bin sözü onu sınadı.\v 20\note Yar.41:14Kral adam gönderip Yusuf'u salıverdi,Halklara egemen olan onu özgür kıldı.\v 21\note Yar.41:39-41Onu kendi sarayının efendisi,Bütün varlığının sorumlusu yaptı;Önderlerini istediği gibi eğitsin,İleri gelenlerine akıl versin diye.\v 23\note Yar.46:6\note Yar.47:11 O zaman İsrail Mısır'a gitti,Yakup Ham ülkesine yerleşti.\v 24\note Çık.1:7-14RAB halkını alabildiğine çoğalttı,Düşmanlarından sayıca artırdı onları.Sonunda tutumunu değiştirdi düşmanlarının:Halkından tiksindiler,Kullarına kurnazca davrandılar.\v 26\note Çık.3:1–4:17Kulu Musa'yı,Seçtiği Harun'u gönderdi aralarına.Onlar gösterdiler RAB'bin belirtilerini,Ham ülkesinde şaşılası işlerini.\v 28\note Çık.10:21-23Karanlık gönderip ülkeyi karanlığa bürüdü RAB,Çünkü Mısırlılar O'nun sözlerine karşı gelmişti.\v 29\note Çık.7:17-21Kana çevirdi sularını,Öldürdü balıklarını.\v 30\note Çık.8:1-6Ülkede kurbağalar kaynaştıKrallarının odalarına kadar.\v 31\note Çık.8:20-24\note Çık.8:16-17 RAB buyurunca sinek sürüleri,Sivrisinekler üşüştü ülkenin her yanına.\v 32\note Çık.9:22-25Dolu yağdırdı yağmur yerine,Şimşekler çaktırdı ülkelerinde.Bağlarını, incir ağaçlarını vurdu,Parçaladı ülkenin ağaçlarını.\v 34\note Çık.10:12-15O buyurunca çekirgeler,Sayısız yavrular kaynadı.Ülkenin bütün bitkilerini yediler,Toprağın ürününü yiyip bitirdiler.\v 36\note Çık.12:29RAB ülkede ilk doğanların hepsini,İlk çocuklarını öldürdü.\v 37\note Çık.12:33-36İsrailliler'i ülkeden altın ve gümüşle çıkardı,Oymaklarından tek kişi bile tökezlemedi.Onlar gidince Mısır sevindi,Çünkü İsrail korkusu çökmüştü Mısır'ın üzerine.\v 39\note Çık.13:21-22RAB bulutu bir örtü gibi yaydı üzerlerine,Gece ateş verdi yollarını aydınlatsın diye.\v 40\note Çık.16:2-15İstediler, bıldırcın gönderdi,Göksel ekmekle doyurdu karınlarını.\v 41\note Çık.17:1-7; Say.20:2-13 Kayayı yardı, sular fışkırdı,Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı.Çünkü kutsal sözünü,Kulu İbrahim'e verdiği sözü anımsadı.Halkını sevinç içinde,Seçtiklerini sevinç çığlıklarıyla ülkeden çıkardı.\v 44\note Yşu.11:16-23Ulusların topraklarını verdi onlara.Halkların emeğini miras aldılar;Kurallarını yerine getirsinler,Yasalarına uysunlar diye.RAB'be övgüler sunun!