Псалтирь, глава 106

106. Mezmur

(1Ta.16:34-36)

\v 1\note 1Ta.16:34; 2Ta.5:13; 7:3; Ezr.3:11; Mez.100:5; 107:1; 118:1; 136:1; Yer.33:11 Övgüler sunun, RAB'be!RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,Sevgisi sonsuzdur.RAB'bin büyük işlerini kim anlatabilir,Kim O'na yeterince övgü sunabilir?Ne mutlu adalete uyanlara,Sürekli doğru olanı yapanlara!Ya RAB, halkına lütfettiğinde anımsa beni,Onları kurtardığında ilgilen benimle.Öyle ki, seçtiklerinin gönencini göreyim,Ulusunun sevincini,Kendi halkının kıvancını paylaşayım.Atalarımız gibi biz de günah işledik,Suç işledik, kötülük ettik.\v 7\note Çık.14:10-12Atalarımız Mısır'daykenYaptığın harikaları anlamadı,Çok kez gösterdiğin sevgiyi anımsamadı,Denizde, Kamış Denizi'nde* başkaldırdılar.Buna karşın RAB gücünü göstermek için,Adı uğruna kurtardı onları.\v 9\note Çık.14:21-31Kamış Denizi'ni azarladı, kurudu deniz,Yürüdüler enginde O'nun öncülüğünde,Çölde yürür gibi.Kendilerinden nefret edenlerin elinden aldı onları,Düşmanlarının pençesinden kurtardı.Sular yuttu hasımlarını,Hiçbiri kurtulmadı.\v 12\note Çık.15:1-21O zaman atalarımız O'nun sözlerine inandılar,Ezgiler söyleyerek O'nu övdüler.Ne var ki, RAB'bin yaptıklarını çabucak unuttular,Öğüt vermesini beklemediler.\v 14\note Say.11:4,33,34 Özlemle kıvrandılar çölde,Tanrı'yı denediler ıssız yerlerde.Tanrı onlara istediklerini verdi,Ama üzerlerine yıpratıcı bir hastalık gönderdi.\v 16\note Say.16:1-35Onlar ordugahlarında Musa'yı,RAB'bin kutsal kulu Harun'u kıskanınca,Yer yarıldı ve Datan'ı yuttu,Aviram'la yandaşlarının üzerine kapandı.Ateş kavurdu onları izleyenleri,Alev yaktı kötüleri.\v 19\note Çık.32:1-14Bir buzağı heykeli yaptılar Horev'de,Dökme bir puta tapındılar.Tanrı'nın yüceliğini,Ot yiyen öküz putuna değiştirdiler.Unuttular kendilerini kurtaran Tanrı'yı,Mısır'da yaptığı büyük işleri,Ham ülkesinde yarattığı harikaları,Kamış Denizi kıyısında yaptığı müthiş işleri.Bu yüzden onları yok edeceğini söyledi Tanrı,Ama seçkin kulu Musa O'nun önündeki gedikte durarak,Yok edici öfkesinden vazgeçirdi O'nu.\v 24\note Say.14:1-35Ardından hor gördüler güzelim ülkeyi,Tanrı'nın verdiği söze inanmadılar.Çadırlarında söylendiler,Dinlemediler RAB'bin sesini.\v 26\note Lev.26:33Bu yüzden RAB elini kaldırdıVe çölde onları yere sereceğine,Soylarını ulusların arasına saçacağına,Onları öteki ülkelere dağıtacağına ant içti.\v 28\note Say.25:1-13Sonra Baal-Peor'a bel bağladılar,Ölülere sunulan kurbanları yediler.Öfkelendirdiler RAB'bi yaptıklarıyla,Salgın hastalık çıktı aralarında.Ama Pinehas kalkıp araya girdi,Felaketi önledi.Bu doğruluk sayıldı ona,Kuşaklar boyu, sonsuza dek sürecek bu.\v 32\note Say.20:2-13Yine RAB'bi öfkelendirdiler Meriva suları yanında,Musa'nın başına dert açıldı onlar yüzünden;Çünkü onu sinirlendirdiler,O da düşünmeden konuştu.\v 34\note Hâk.2:1-3; 3:5-6 RAB'bin onlara buyurduğu gibiYok etmediler halkları,Tersine öteki uluslara karıştılar,Onların törelerini öğrendiler.Putlarına taptılar,Bu da onlara tuzak oldu.\v 37\note 2Kr.17:17Oğullarını, kızlarınıCinlere kurban ettiler.\v 38\note Say.35:33Kenan putlarına kurban olsun diyeOğullarının, kızlarının kanını,Suçsuzların kanını döktüler;Ülke onların kanıyla kirlendi.Böylece yaptıklarıyla kirli sayıldılar,Vefasız duruma düştüler töreleriyle.\v 40\note Hâk.2:14-18RAB'bin öfkesi parladı halkına karşı,Tiksindi kendi halkından.Onları ulusların eline teslim etti.Onlardan nefret edenler onlara egemen oldu.Düşmanları onları ezdi,Boyun eğdirdi hepsine.RAB onları birçok kez kurtardı,Ama akılları fikirleri başkaldırmaktaydıVe alçaltıldılar suçları yüzünden.RAB yine de ilgilendi sıkıntılarıylaYakarışlarını duyunca.Antlaşmasını anımsadı onlar uğruna,Eşsiz sevgisinden ötürü vazgeçti yapacaklarından.Merhamet koydu onları tutsak alanların yüreğine.\v 47\note 1Ta.16:35-36; Mez.41:13 Kurtar bizi, ey Tanrımız RAB,Topla bizi ulusların arasından.Kutsal adına şükredelim,Yüceliğinle övünelim.Öncesizlikten sonsuza dek,İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun!Bütün halk, “Amin!” desin.RAB'be övgüler olsun!