Псалтирь, глава 47

47. Mezmur

Müzik şefi için - Korahoğulları'nın mezmuruEy bütün uluslar, el çırpın!Sevinç çığlıkları atın Tanrı'nın onuruna!Ne müthiştir yüce RAB,Bütün dünyanın ulu Kralı.Halkları altımıza,Ulusları ayaklarımızın dibine serer.Sevdiği Yakup'un gururu olan mirasımızıO seçti bizim için. SelaRAB Tanrı sevinç çığlıkları,Boru sesleri arasında yükseldi.Ezgiler sunun Tanrı'ya, ezgiler;Ezgiler sunun Kralımız'a, ezgiler!Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır,Maskil\note 47:7 “Maskil”: Anlamı tam olarak bilinmeyen bir müzik veya edebiyat terimi. “Didaktik şiir” anlamına gelebilir. sunun!Tanrı kutsal tahtına oturmuş,Krallık eder uluslara.Ulusların önderleriİbrahim'in Tanrısı'nın halkıyla bir araya gelmiş;Çünkü Tanrı'ya aittir yeryüzü kralları.O çok yücedir.