Revelation of Jesus Christ, глава 5

Mühürlü Tomar ve Kuzu

\v 1Tahtta oturanın sağ elinde iki yanı da yazılı, yedi mühürle mühürlenmiş bir tomar gördüm. Yüksek sesle, “Tomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır?” diye seslenen güçlü bir melek de gördüm. Ama ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yer altında tomarı açıp içine bakabilecek kimse yoktu. Acı acı ağlamaya başladım. Çünkü tomarı açıp içine bakmaya layık kimse bulunamadı.

\v 5Bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana, “Ağlama!” dedi. “İşte, Yahuda oymağından gelen Aslan, Davut'un Kökü galip geldi. Tomarı ve yedi mührünü O açacak.”

\v 6Tahtın, dört yaratığın ve ihtiyarların ortasında, boğazlanmış gibi duran bir Kuzu gördüm. Yedi boynuzu, yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhudur. Kuzu gelip tahtta oturanın sağ elinden tomarı aldı. \v 8Tomarı alınca, dört yaratıkla yirmi dört ihtiyar O'nun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar vardı. \v 9Yeni bir ezgi söylüyorlardı:“Tomarı almaya,Mühürlerini açmaya layıksın!Çünkü boğazlandınVe kanınla her oymaktan, her dilden,Her halktan, her ulustanİnsanları Tanrı'ya satın aldın.Onları Tanrımız'ın hizmetindeBir krallık haline getirdin,Kâhinler yaptın.Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.”

\v 11Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm, seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Yüksek sesle şöyle diyorlardı:“Boğazlanmış KuzuGücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,Saygıyı, yüceliği, övgüyüAlmaya layıktır.”

Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim:“Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dekTahtta oturanın ve Kuzu'nun olsun!”

Dört yaratık, “Amin” dediler. İhtiyarlar da yere kapanıp tapındılar.